Poziv za upis učenika u prvi razred osnovne škole za školsku 2021/22. godinu

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Poziv za upis učenika u prvi razred osnovne škole za školsku 2021/22. godinu- pogledaj PDF

I – Upis djece u I razred osnovne škole vršio  se u APRILU, u terminu od 01.04.2021.godine do 30.04.2021. godine.

U izuzetnim opravdanim slučajevima, upis djece će se obaviti i u avgustu te se pozivaju roditelji/staratelji da djecu prijave za upis u avgustovskom upisnom roku.

II – U prvi razred školske 2021/2022. godine će se upisati djeca koja do 01.03.2021. godine imaju navršenih 5 i po godina života.

Škola može omogućiti upis i djetetu mlađem od utvrđene starosne dobi za početak obaveznog odgoja i obrazovanja, uz pismeni zahtjev roditelja/staratelja djeteta i ako škola, nakon što razmotri preporuke Komisije za upis učenika u prvi razred, bude sigurna da je to u najboljem interesu djeteta.

III – Upis djeteta mlađeg od utvrđene starosne dobi može se izvršiti samo ako dijete do kraja kalendarske godine navršava šest godina životaIII– Školsko područje Javne ustanove „Treća osnovna škola“ Ilidža obuhvata sljedeće ulice:

Prve samostalne brigade, Bosanskih gazija, Edhema Eke Džubura, 12.mart, Josipa Slavenskog, Nasihe Kapidžić Hadžić, Dr. Fuada Muhića, Željeznička, Midhata Hujdura Hujke, Tome Međe, 25. novembar, Abdulaha ef. Kantamirije, Zaima Topčića, Gazi Hasan paše, Gliše Jankovića, Mustafe Ice Voljevice, Vreoca, Blažujski drum, Lužansko polje i Konaci.

U skladu sa članom 54. stav 6. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, po zahtjevu roditelja, Škola može upisati i učenike koji ne pripadaju navedenom školskom području u skladu sa raspoloživim prostornim i kadrovskim kapacitetima uz obavezu poštivanja Pedagoških standarda i normativa za osnovnu školu (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 30/18).

IV – Za upis djece u prvi razred školske 2021/2022. godine potrebno je da roditelj/staratelj djeteta popuni obrazac “Prijava za upis djeteta u prvi razred 2021/2022. godine” te popunjeni obrazac

dostaviti na e-mail i adresu Škole info@trecaosnovna.edu.ba ili putem pošte na adresu: Nasihe Kapidžić-Hadžić 1, 71 210 Ilidža.

Obavezna dokumentacija za upis djece u prvi razred osnovne škole:

  • Izvod iz Matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija)
  • Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkom stanju djeteta za upis u školu i zdravstvenom statusu s opisom poteškoća.
  • Certifikat/uvjerenje da je dijete pohađalo Obavezni predškolski  program za djecu u godini pred polazak u školu koju izdaje  predškolska ustanova.
  • CIPS prijava boravka, kao dokaz o pripadnosti školskom području – na uvid.

Sve dodatne informacije možete dobiti na kontakt telefon 033 638 473 ili e-mail: info@trecaosnovna.edu.ba.

DIREKTOR ŠKOLE

    Aida Pleh, prof.

Novosti