Policija u zajednici-Vršnjačko nasilje

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

U srijedu 22.11.2023. godine Mira Šljivić, predstavnica  PU Ilidža,  za učenike VII razreda održala je veoma zanimljivo predavanje na  temu Vršnjačkog nasilja. U spontanom i otvorenom razgovoru učenici su saznali kako da se zaštite i  kako da ne  postanu žrtve nasilja, te koje sankcije se poduzimaju prema maloljetnicima koji vrše nasilje nad vršnjacima.

Tema realizovana u okviru projekta Policija u zajednici.

Novosti