Početak škole skijanja za učenike VI-2 razreda

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Učenici VI-2 razreda su u ponedjeljak 13.02.2023. godine krenuli na petodnevnu školu skijanja na Malom polju na planini Igman.

Novosti