PESAH ILI PASHA

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Pesah je jedan od najpoznatijih blagdana koji Jevreji svetkuju u proljeće a odnosi se na oslobođenje jevrejskog naroda iz egipatskog ropstva. Obilježava se u periodu od 15.do 22 mjeseca nisana ( u martu ili aprilu ) na početku jevrejske godine i tada se ništa ne radi osim pripremana hrane.

Za pashalnu večeru se jede beskvasni hljeb -macot, kao podsjećanje na vrijeme izlaska iz Egipta, kada žene zbog nedostatka vremena nisu mogle zamijesiti hljeb sa kvascem. Prve  večeri Pesaha jede se Seder večera koja se sastoji od macot hljeba, jaja, lista celera, krila peradi ili koljenica janjeta, a onda se jedu jabuke i orasi i piju 4 čaše vina. Pravila o Sedef večeri su sadržana u Hagadi , čije se priče čitaju tokom noći. Sarajevska Hagada se čuva u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine.

Blagdan Pasha je poseban jer se tada okuplja porodica,ali i komšije i gosti. U Bosni i Hercegovini je običaj da se u jevrejskoj zajednici okupe Jevreji i brojne zvanice koje dolaze uveličati ovaj blagdan svojih komšija.

Ovaj blagdan ima nekoliko značenja i zove se blagdan poštede, blagdan beskvasnog hljeba, blagdan slobode, blagdan proljeća. Prije svetkovanja se obavljaju velike pripreme, koje uključuju da se da novac u sinagogu, prisjećanje na kraljicu Ester i Hamana, obredno čišćenje tijela i pospremanje kuće, čitanje propisa u sinagogi. Na Pesah se svaki dan čitaju određeni dijelovi Tore, ali je običaj i da se na kraju Sedef večere čita Pjesma nad pjesmama.

Pripremila nastavnica Mediha Biber.

Novosti

Kutak za nastavnike

U susret ramazanu

U ponedjeljak u akšamski vakat dolazi nam najdraži gost. Otvorimo mu širom vrata naših domova koje smo očistili i pripremili mahsus za njega. Neka mubarek

Pročitaj više »