Osnivanje Organizacije ujedinjenih naroda

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Ujedinjeni narodi ili skraćeno UN, je međunarodna organizacija za održavanje mira i sigurnosti u svijetu, razvijanje dobrosusjedskih odnosa, ekonomsku saradnju, širenje tolerancije i promicanje poštivanja ljudskih prava i osnovnih sloboda čovjeka. Do današnjih dana ova je univerzalna i sveobuhvatna svjetska organizacija ostala najveća i najznačajnija međunarodna organizacija i zajednica država. UN je osnovan nakon Drugog svjetskog rata od pobjedničkih sila u nadi da će spriječiti buduće sukobe i ratove među narodima. Povelja Organizacije ujedinjenih naroda stupila je na snagu 24.oktobra 1945. godine. Povelju Organizacije ujedinjenih naroda prihvatila je 51 država. UN je zamijenio Ligu naroda koja je osnovana 1919. godine. U okviru UN djeluju 193 države članice. Glavni organi UN su: Opća skupština, Vijeće sigurnosti, Ekonomsko i socijalno vijeće, Međunarodni sud. U sastavu UN-a djeluje 18 organa, fondova i programa kao što UNICEF, UNHCR, FAQ I UNESCO.

Korišten dio tekst sa stranice – pogledaj ovdje

Prezentaciju nastavnice historije Medihe Biber – Osnivanje Organizacije ujedinjenih naroda pogledajte ovdje !

Novosti