Ogledno-ugledni čas iz Muzičke kulture i BHS jezika i književnosti

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

U utorak, 26.3. 2024.u odjeljenjima VII-2 i VII-3 održan je ogledno-ugledni čas na kojem je realizovana nastavna jedinica „Hasanaginica“ (balada/opera). Kroz korelaciju Muzičke kulture i BHS jezika i književnosti, učenici odjeljenja su naučili osnovne pojmove balade i opere i uživali u mnogim zanimljivostima koje su za njih pripremile predmetne nastavnice Nihada Kovačević i Nermana Šljivić.

Između ostalog, učenici su predstavili i svoje istraživačke radove kojima su povezali sadržaj djela „Hasanaginica“ s predmetima Geografija, Historija, Demokratija i Vjeronauka.

Bilo je zadovoljstvo biti i učesnik i gost ovog časa, koji nas je na trenutak vratio u davna vremena i pjesmom, recitacijom, istraživačkim radom omogućio da naučimo nešto novo ali i uživamo u mnogobrojnim aktivnostima.

Zahvaljujemo se  učenicima odjeljenja VII-2 i VII-3 kao i prisutnim gostima koji su dali svoju podršku realizaciji ovog časa!

Novosti