Ogledni čas iz nastavnog predmeta Matematika

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Dana 22.5.2024.godine ogledni čas iz nastavnog predmeta Matematika, prema ishodima učenja realizovala je učiteljica Esma Sejdić-Matić  u odjeljenju V-2, na temu Brojevni izrazi sa operacijama različitog reda.

🌸Čas je bio veoma zanimljiv jer je zastupljena korelacija više nastavnih predmeta. Učenici su uživali u aktivnostima koje su se smjenjivale  putem grupnog oblika rada i rada u paru.

Učenici su rješavali brojevne izraze kroz muzičke pauze uz sviranje harmonike i klarineta.

Zahvaljujemo se svim učenicima i gostima koji su dali podršku za realizaciju ovog časa.

Novosti