Održan ogledno-ugledni čas iz Matematike

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Dana 30.11.2023. godine održan je ogledno-ugledni čas iz Matematike. Čas je realizovan u IX-2 razredu, a nastavna jedinica je bila “Procenat i njegova primjena u svakodnevnom životu”. Također, realizovana je  međupredmetna povezanost sa predmetima: Informatika, Geografija, Biologija, Engleski jezik, Njemački jezik, Muzička kultura i Tjelesni i zdravstveni odgoj u odjeljenjima: VII-1, VII-2, VII-3, IX-1, IX-3 i V-1. Učenici su, svojim radom i kreativnošću, postigli odličnu radnu atmosferu i čas učinili izuzetno uspješnim. Bilo je jako interesantno i poučno. Čestitamo im na tome. Hvala puno direktorici škole, Aidi Pleh, na nesebičnoj podršci. Zahvaljujemo se gostima koji su uljepšali naše aktivnosti i sretni smo što su izrazili veliko poštovanje za uloženi trud. Nastavnice koje su ralizovale čas su Adisa Gigić, Edina Hodžić, Mensura Smajić Duraković, Sanela Mustafić, Ajla Kadić, Dženana Jamaković, Nihada Kovačević i Elvira Burić.

Tekst pripremila nastavnica matematike Adisa Gigić.

Novosti