Održan ogledni čas iz predmeta Engleski jezik

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Dana 17.10.2023. godine održan je ogledni čas iz predmeta  Engleski jezik u odjeljenju II-1. Realizator časa je bila nastavnica Azra Saković-Čolović a tema ovog časa je bila: Autumn/Fall-Clothes. Učenici su imali priliku sa nastavnicom razgovarati o Jeseni i odjevnim predmetima koje tada nosimo. Učenici su bili aktivni i vrijedno realizovali sve zadatke i pokazali veliku zainteresovanost za učenje novih pojmova i sadržaja. Nastavnica Azra je koristila različite metodske postupke, savremena nastavna sredstva i međupredmetnu korelaciju da bi učenicima približila ovu nastavnu jedinicu. Ostvareni su svi postavljeni ciljevi i ishodi časa. Ovom oglednom času prisustvovale su direktorica škole Aida Pleh, pomoćnica direktorice  Amela Tinjak, učiteljica Irma Muhović i pedagogica  Amra Stočević.

Tekst pripremila nastavnica Azra Saković-Čolović

Novosti