Obavještenje o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u JU “Treća osnovna škola” Ilidža u školskoj 2021/22. godini

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Obavještenje o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada- PDF

Nastava u školskoj 2021/22. godini počinje 1. septembra 2021. godine u učionicama uz poštivanje

  svih higijensko-epidemioloških mjera.

Učenici predmetne nastave (od VI do IX razreda i učenici odjeljenja V-1) nastavu će pohađati u prvoj smjeni.

Učenici razredne nastave (od I do V razreda) nastavu će pohađati u drugoj  smjeni.

Nastava se odvija u jednoj učionici za jedno odjeljenje.

Trajanje časa je 45 minuta.

Mali odmor traje 5 minuta, a veliki odmor 15 minuta. Učenici razredne nastave mogu veliki odmor provesti van objekta škole uz prisustvo nastavnika i vodeći računa o poštivanju higijensko-epidemioloških mjera.

Učenici predmetne nastave odmore provode u kabinetu u kojem prate nastavu kako bi se izbjegle gužve i miješanje grupa.

Konzumiranje užine moguće je u učionici u kojoj grupa prati nastavu. Nije dozvoljeno korištenje zajedničkih prostora škole za konzumiranje užine.

Smjene će se rotirati na sedmičnom nivou.

Prva smjena počinje u 08,00 sati i časovi se realizuju prema sljedećoj satnici:


1. čas 08:00 – 08:45
2. čas 08:50 – 09:35
3. čas 09:40 –10:25
4. čas 10:40 – 11:25
5. čas 11:30 – 12:15
6. čas 12:20 – 13:05

Druga smjena počinje u 14:00 sati i časovi se realizuju prema sljedećoj satnici:
1. čas 14:00 – 14:45
2. čas 14:50 – 15:35
3. čas 15:40 – 16:25
4. čas 16:40 – 17:25
5. čas 17:30 – 18:15
6. čas 18:20 – 19:05


Vannastavne aktivnosti moguće je organizirati u online okruženju uz maksimalno korištenje video/audio poziva u aktivnoj interakciji nastavnika sa učenikom ili u školi ili van objekta škole. Odvijanje vannastavnih aktivnosti u školi ili van objekta škole, moguće je pod istim higijensko-epidemiološkim uslovima kao za redovan nastavni proces.

Dodatna i dopunska nastava organizira se u školi pod istim higijensko­ epidemiološkim uslovima

kao za redovan nastavni proces.

Nastava iz predmeta Tjelesni i zdravstveni odgoj/Sport realizira se u sali. Kad god je moguće nastavu je preporučeno održavati na otvorenom. Obavezno je poštivanje higijensko-epidemioloških mjera u svlačionicama i za vrijeme izvođenja nastave tjelesnog i      zdravstvenog odgoja/Sporta. Fizička distanca mora se održavati sve vrijeme, a aktivnosti moraju biti organizirane tako da ne zahtijevaju dijeljenje ili dodavanje rekvizita. Učenici za vrijeme fizičkih aktivnosti ne nose maske.

Nošenje maski: obavezno je nošenje maski preko usta i nosa za zaštitu respiratomog sistema u zatvorenom prostoru sve vrijeme za sve osobe koje borave u školi. Od obaveze nošenja maski izuzeti su učenici uzrasta od 6 do 11 godina dok su u učionici, djeca mlađa od šest godina, osobe koje imaju problema sa disanjem zbog hroničnih bolesti i koja ne mogu skinuti masku bez pomoci druge osobe (npr. osobe sa intelektualnim poteškoćama ili smetnjama u razvoju), osobe s oštećenjem sluha, učenici za vrijeme realizacije nastave iz predmeta Tjelesni i zdravstveni odgoj/Sport.

ZDRAVSTVENO-EPIDEMIOLOŠKE SMJERNICE U OKVIRU ORGANIZACIJE RADA ŠKOLE

Radnici, roditelji i učenici škole dužni su da se pridržavaju svih propisanih epidemioloških mjera, preporuka i smjernica nadležnih organa i institucija.

  • Neophodno je smanjiti protok/dolazak broja osoba koje nisu radnici škole, roditelji niti učenici škole. Boravak u zbornicarna i drugim drustvenim/zajedničkim prostorijama treba biti sveden na minimum.

Odgovomost je roditelja da na dnevnoj bazi kontrolišu tjelesnu temperaturu učenika prije i poslije nastave. Obaveza je roditelja da ne šalju učenike u školu ukoliko imaju bilo kakve simptorne COVID-19 ili sezonske gripe, nego da se jave školskorn dispanzeru i traže daljnja ljekarska uputstva za liječenje učenika. U slučaju da je porodica/učenik imala/o bliski kontakt sa inficiranom osobom roditelj obavještava skolu o ovim okolnostima i učenik se preventivno upućuje na pohađanje nastave od kuće u trajanju od 15 dana. Škole zadržavaju pravo da u svakom momentu mjere temperaturu učeniku, ukoliko učenik pokazuje vanjske manifestacije

bolesti ili slabosti organizma.

Ilidža, 30.08. 2021. godine                                                                                        Direktor škole:

                                                                                                                                      Aida Pleh                       

Novosti