Novi naslovi knjiga za lektiru- donacija Općine Ilidža

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

U proteklom periodu Općina Ilidža realizirala je nekoliko aktivnosti kako bi pomogla đacima, školama, javnim ustanovama i ljubiteljima knjige. Općina Ilidža osigurala je sredstva za kupovinu obavezne školske lektire za učenike javnih i privatnih osnovnih škola sa područja općine Ilidža s ciljem obogaćivanja bibliotečkog fonda obaveznom školskom lektirom. Prilikom potpisivanja ugovora direktori škola zahvalili su se Općini Ilidža i načelniku Nerminu Muzuru na izdvojenim sredstvima koja će biti ode velike koristi za učenike i škole.

Nakon ove donacije naša škola bogatija je za sljedeće naslove knjiga obavezne školske lektire:

RBIME PISCANAZIV DJELAKOM
 MILOŠEVIĆ, VelimirDjeca su vojska najjača15
 MAKSIMOVIĆ, DesankaStrepnja: izbor poezije20
 RADANOVIĆ, NenadAlmin vrt: Mali Jan20
 KOČIĆ, PetarJazavac pred sudom: Izabrane pripovijetke20
 MOLIERE, Žan Baptist PokleneTVRDICA10
 UKUPNO 85

Novosti