Neka naše naslijeđe bude čist zrak

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

„Neka naše naslijeđe bude čist zrak“ je naziv okruglog stola kojeg su organizovali mladi Sarajeva, a održan je u srijedu 14.12.2022. godine u periodu od 11:30 do 13:00 u hotelu Holidey u Sarajevu. Na okruglom stolu se razgovaralo o zagađenju zraka, utjecaju na zdravlje ljudi i okoliš, te koliko saobraćaj, način zagrijavanja domova utječe na kvalitet zraka kako u Kantonu Sarajevo tako i u cijeloj Bosni i Hercegovini. Cilj okruglog stola je bio da se mladima iz Sarajeva  pruži mogućnost da iskažu svoje stavove i da se otvori prostor za konstruktivnu diskusiju sa svim relevantnim akterima. Okrugli sto se realizovao u okviru projekta „Mladi za čist zrak“ kojeg implementira Centar za ekologiju i energiju u saradnji sa UNICEF-om. Dolaskom našeg člana kolektiva na ovaj okrugli sto podržali smo mlade Kantona Sarajevo u borbi za čist zrak u našem gradu i Kantonu.

Novosti