Naš planet, Naša budućnost – Zajednička borba protiv klimatskih promjena

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Evropska noć istraživača je menifestacija koja se održava širom Evrope s glavnim ciljem da promoviše naučnike i njihov rad s posebnim naglaskom na promociju karijere naučnika i istraživača, među građanima a posebno među mladim.

Jedna od planiranih aktivnosti je Cool for School 21 – koja predstavlja druženje naučnika sa učenicima , sa ciljem promocije zanimanja  – naučnika i istraživača među učeničkom populacijom, kao motivacija mladim da se u budućnosti priključe naučnim istraživanjima. Tema ovogodišnjeg dijaloga /druženja sa mladima je „Naš planet, Naša budućnost – Zajednička borba protiv klimatskih promjena. Učenici naše škole, su u četvrtak 14.10.2021. godine, imali priliku da prisustviju predstavljanju aktuelne teme o klimatskim promjenama, te da vode dijalog oko ove teme sa naučnicom i voditeljicom ovog evropskog projekta za Bosnu i Hercegovinu, gospođom Sabinom Hadžiahmetović. Učenici su na ovom druženju došli do novih saznanja o klimatskim promjenama koje se dešavaju kod nas i širom svijeta. Aktivno su učestvovali u diskusiji koja je vođena nakon predstavljanja ove teme.

Novosti