Međunarodni dan pismenosti

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Međunarodni dan pismenosti obilježava se svake godine 8. septembra, a ove godine fokus je na višejezičnosti, prenosi Anadolu Agency (AA).

Prihvaćanje jezične raznolikosti u obrazovanju i razvoju pismenosti ključno je za rješavanje problema sa pismenošću i za postizanje ciljeva održivog razvoja, saopšteno je iz Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

Zbog sve većih izazova globalizacije i digitalizacije, gotovo 40 posto svjetske populacije nema pristup učenju na jeziku koji govore ili razumiju. To predstavlja ozbiljan problem jer UNESCO zagovara obrazovanje pismenosti na maternjem jeziku učenika kao optimalan način za sticanje vještina pismenosti i poboljšanje kvaliteta učenja.

“Pismenost je polazna osnova za bilo koji oblik kvalitetnog inkluzivnog obrazovanja i moramo podržati i povećati brojne inicijative širom svijeta koje nastoje da pismenost postane stvarnost za sve”, poruka je generalne direktorice UNESCO-a Audrey Azoulay.

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine poziva sve institucije, organizacije i inicijative da daju svoj doprinos u promociji opismenjavanja i oplemenjivanja bh. stanovništva svih životnih dobi i pozdravlja svaku plemenitu akciju usmjerenu na razvoj njihovih vještina potrebnih za ulazak na savremeno tržište rada. Tekst preuzet sa:

https://www.aa.com.tr/ba/obrazovanje/me%C4%91unarodni-dan-pismenosti-gotovo-40-posto-svjetske-populacije-nema-pristup-u%C4%8Denju-na-svom-jeziku/1576022

Pogledaj link:

https://furaj.ba/svjetski-dan-pismenosti/

Novosti