Međunarodni dan djeteta

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

UNICEF Bosna i Hercegovina

#MeđunarodniDanDjeteta

#WorldChildrensDay

#ZaSvakoDijete

Učionica je važno i bezbjedno mjesto u kojem djeca stiču znanja i uče životne vještine. Škola doprinosi odgoju i formiranju mlade osobe, tako da poštuje prava drugih i uvažava različitosti.

20. novembar je Međunarodni dan djeteta , dan kada je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1989. godine usvojila Konvenciju o pravima  djeteta.

Danas, mi učenici Treće osnovne škole smo bili kreativni. Istaknuli smo vlastite poruke i slogane o pravima djece. Kako je to izgledalo?

Učenik Halid Džunuzović je preuzeo vođenje časa , odnosno preuzeo je ulogu nastavnika Historije u IX 1 odjeljenju. Pokazao je svoju ljubav prema predmetu Historija i postavljao nam pitanja iz obrađene lekcije.

Učenici VII 1, VII 2 I VII 3 odjeljenja su pisali poruke koje su postavili na pano plave boje. Bojili su poruke koje govore o dječijim pravima. Bojili smo svijet u plavo.

Muhamed, Farah i Ajhan su poruke postavili u holu škole. Radilli su timski i trudili se da da oboje svijet u plavo.

Učenici IX 1 odjeljenja, naši maturanti su poslali poruku ljubavi i zajedništva.

Danas smo obojili jedan naš dan.

Prava djece – video zapis pogledaj OVDJE!

Novosti