Međunarodni dan dječije književnosti (radionica u školskoj biblioteci)

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

U povodu Međunarodnog dana dječije književnosti–ističemo važnost dječijih knjiga i potičemo ljubav prema čitanju. U saradnji sa bibliotekarom škole Amirom Aljovićem u prostorijama školske biblioteke realizovana je radionica za članove likovne i novinarske sekcije prvog razreda. Na taj način inspirisali smo djecu da čitaju, sanjaju, istražuju i stvaraju sopstvene priče.  U okviru radionice realizovane su sljedeće aktivnosti: intervju sa bibliotekarom, bingo – ključne riječi iz bajke, čitanje bajke, analiza bajke i likovna radionica.

Voditelji sekcija učiteljice Vilma Čičak i Dalila Sadiković.

Novosti