Filozofija za djecu

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

„Filozofija za djecu“ je inovativni pristup učenju i poučavanju prisutan u preko 60 zemalja svijeta, a rezultati provedenih empirijskih istraživanja pokazuju mnogostruke benefite kako za učenike i nastavnike, tako i za cjelokupnu školsko okruženje. Ovaj pristup učenju transformira tradicionalnu učionicu i uz pomoć dijaloga/sokratovske metode, stavlja učenika u centar nastavnog procesa. Cilj ovog programa u prvom redu je poticanje i razvijanje, kritičkog, kreativnog, brižnog/empatičnog i kolaborativnog mišljenja kod učenika.

Program filozofije za djecu bit će integriran u kurikularnu reformu u KS i svojim temeljnim obrazovnim principima doprinijet će njenoj efikasnijoj implementaciji.

Edukaciju „Filozofija za djecu (P4C)“ pohađaju i učiteljice Irma Ahmić i Lejla Vehabović-Vahida te su počele su njenu implementaciju u našoj školi u okviru svojih odjeljenja. Djeca su veoma dobro prihvatila ovaj način rada.

Tekst pripremile –učiteljive Lejla Vehabović Vahida I Irma Ahmić

Novosti