Eksterna matura za učenike IX razreda

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Učenici IX razreda u četvrtak 16.06 i petak 17.06.2022. godine u  skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju  i Pravilnikom o polaganju eksterne mature polažu Eksternu maturu iz sljedećih predmeta:

  • Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost ;
  • Matematika 
  • Engleski jezik 

 Cilj eksterne mature je provjera znanja, sposobnosti i vještina stečenih tokom devetogodišnjeg osnovnog odgoja i obrazovanja. Svim učenicima IX razreda želimo, uspjeh na Eksternoj maturi, završetak školovanja u osnovnoj školi kao i upis u srednju školu.

SRETNO!

Novosti