Eksterna matura za učenike IX razreda

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Učenici IX razreda u srijedu 12.06 i četvrtak 13.06.2024. godine u skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju i Pravilnikom o polaganju eksterne mature polažu Eksternu maturu iz  predmeta:

  1. 12.06.2024. godine  Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost  u periodu od 9:00 do 10:00
  2. 12.06.2024. godine Engleski jezik u periodu od 11:00 do 12:00
  3. 13.06.2024. godine Matematika u periodu od 9:00 do 10:00

Cilj eksterne mature je provjera znanja, sposobnosti i vještina stečenih tokom devetogodišnjeg osnovnog odgoja i obrazovanja.

Svim učenicima IX razreda želimo, uspjeh na Eksternoj maturi, završetak školovanja u osnovnoj školi kao i upis u srednju školu.

SRETNO!

Novosti