Donacija BH Telecom-a

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Zahvaljujući donaciji BH Telecoma-a, JU „Treća osnovna škola“ realizuje projekat „Podrška učenicima i nastavnicima sa posebnim akcentom na uključivanje socijalno ugrožene djece u nastavni proces upotrebom digitalnih tehnologija“. Tim naše škole na čelu s direktoricom gđa. Aidom Pleh, aplicirao je na raspisani konkurs BH Telecoma-a koji je prepoznao ideju našeg projekta te odobrio donaciju za kupovinu laptopa. Ovim projektom će biti omogućeno učenicima kvalitetnije usvajanje nastavnih sadržaja i obavljanje vannastavnih aktivnosti. Uzimajući u obzir i činjenicu da se tokom školske godine realizuju online sedmice, 9 (devet) laptopa će umnogome omogućiti realizovanje nastavnog procesa u savremenom digitalnom okruženju. Krajnji ciljevi ovog projekta, pored realizacije nastavnog procesa u savremenom digitalnom okruženju, su i obučavanje učenika za korištenje digitalne opreme kao i kvalitetnija realizacija nastavnog procesa.

Iskreno se zahvaljujemo BH Telecom-u na vrijednoj donaciji.

Novosti