Dan grada Sarajeva 6. april

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

6. april se obilježava kao Dan grada Sarajeva. Šesti april najznačajniji je datum u historiji glavnog grada Bosne i Hercegovine. Na današnji dan 1945. godine oslobođeno je Sarajevo. Rijetki su gradovi u svijetu u kojima je jedan datum ostavio toliko traga u njegovoj historiji. Šesti april se duboko protkao kroz cijelu novu historiju Sarajeva. Na ovaj posebni datum, Sarajevo je doživjelo dva rata i jedno oslobođenje. Šestog aprila 1941. godine, rano ujutro desio se napad njemačkih aviona na aerodrom u Rajlovcu, u sklopu napada na tadašnju Kraljevinu Jugoslaviju, i Sarajevo je, zajedno sa svojim stanovnicima, gurnuto u najstrašniji sukob od postanka čovječanstva, u Drugi svjetski rat. Sarajevo je na ovaj datum doživjelo i oslobađanje nakon četverogodišnje okupacije. Naime, 6. aprila 1945. godine grad je oslobođen od najstrašnijeg zla u ljudskoj civilizaciji, od fašizma.  Šestog aprila, 47 godina kasnije na isti datum, snage JNA i paravojne formacije, koje će kasnije postati Vojska Republike Srpske, počele su opsadu Sarajeva. Opsada Sarajeva u novijoj historiji je trajala 1.425 dana, kao jedna od najdužih i najstrašnijih opsada jednog grada. Većina stradalih civila žrtve su ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, pri čemu su se na 230 lokacija u gradu Sarajevu pod opsadom dogodila masovna ubistva civila. Kao dio procesa implementacije Dejtonskog mirovnog sporazuma, kojim je okončan rat u Bosni i Hercegovini, početkom 1996. godine počele su pripreme za reintegraciju dijelova sarajevskih općina, koje su tokom rata bile pod kontrolom vojske i policije RS.

Pripremili članovi Dodatne nastave iz Historije.

Novosti