Dan državnosti Bosne i Hercegovine

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Sigurno ste se nekada zapitali šta je Dan državnosti, šta je ZAVNOBIH i zašto se 25. novembar slavi kao praznik. Dozvolite mi da vam pojasnim. 

Šta je to Dan državnosti Bosne i Hercegovine?  

To je praznik u Bosni i Hercegovini, koji se obilježava svakog 25. novembra. Zakonom o proglašenju Dana državnosti Bosne i Hercegovine (”Službeni list R BIH, broj 9/95) određeno je da se 25. novembar obilježava kao Dan državnosti Bosne i Hercegovine. 

Šta je ZAVNOBIH? Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine. Vijeće koje je predstavljalo najviši organ narodne vlasti za Bosnu i Hercegovinu formirano je u noći 25. na 26. novembar 1943. godine u Mrkonjić-Gradu. Ta noć ušla je u historiju naroda Bosne i Hercegovine. ZAVNOBIH postaje najviši organ vlasti i predstavništvo Narodnooslobodilačkog pokreta Bosne i Hercegovine.

Kako je protekao taj skup? 

Te noći, u blještavoj dvorani, u jeku krvavih bitaka, Bosna i Hercegovina ostvaruje san svojih najboljih sinova: ona izabire svoje zemaljsko vijeće. Na tom skupu, svoju skupštinu su sabrali Srbi, muslimani, Hrvati od ravne Posavine do hercegovačkog krša, od Drine do masiva Dinare.  U četiri sata ujutro, poslije govora delegata iz svih krajeva Bosne i Hercegovne, na pozornicu je ustao dr Vojislav Kecmanović, predsjednik ZAVNOBIH-a i počeo je tiho govoriti:   

”Drugarice i drugovi, prije nego završimo, hoću da kažem da mi danas držimo nešto što nijedna porobljena zemlja na svijetu ne može da drži –  a to je parlamentarno zasjedanje. Naša vojska, naš narod ostvarili su čudo. Nesumnjivo, velika pobjeda. Ali, mi smo imali i imaćemo još takvih pobjeda.” 

Ko je bio prisutan na ovome skupu?  

Na ovoj osnivačkoj skupštini je prisustvovalo 247 delegata, od kojih su 173 imala pravo glasa.  

Koje su dvije glavne odluke donesene? 

U dva glavna dokumenta koja su odbornici usvojili istaknuto je da BiH nije ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska, nego i srpska, i muslimanska i hrvatska, gdje će biti osigurana ravnopravnost svih Srba, muslimana i Hrvata. Na ovom skupu obnovljena je bosanskohercegovačka državnost. 

Koje poruke da vam pošaljemo?  

Podižimo mostove među nama, gradimo prosperitetnu budućnost za sve naše građane. Budimo ponosni što pripadamo narodu koji se bori za svoj opstanak i koji istrajava u borbi za bolje sutra. Obilježavanje Dana državnosti  je prilika da se sjećamo vrijednosti borbe za ljudska prava, borbe za slobodu, borbe protiv fašizma i prilika da se podsjetimo na branitelje Armije Republike Bosne i Hercegovine. 

Sretan vam Dan državnosti! 

Pripremila nastavnica Mediha Biber

Prezentaciju o Danu državnosti Bosne i Hecrgovine pogledajte na linkovima

  1. Dan državnosti Bosne i Hercegovine – video (učenici škole)
  2. Dan državnosti Bosne i Hercegovine – PowerPoint prezentacija (historijska sekcija)

Novosti