Aktivnosti UNHCR-a i Treće osnovne škole

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Treća osnovna škola je otvorila svoje  srce i vrata  i pružila podršku socijalnoj inkluziji djece izbjeglica koja žive na području općine Ilidža. S tim u vezi, u proteklom periodu u našoj školi realizovano je niz aktivosti s ciljem podrške socijalne inkluzije djece školske dobi iz kategorije izbjeglica i tražitelja azila. Našu školu posjetila je predstavnica UNHCR-a u gđa Lucie Gagne, i tom prilikom sumirane sve realizovane aktivnosti, među kojima možemo izdvojiti sljedeće:  

• Ljetne i zimske školske aktivnosti – aktivnost realizovana u bliskoj saradnji sa Save the Children i BHWI. U ovoj aktivnosti  učestvovalo je ukupno 16 djece izbjeglica i azilanata iz urbanih sredina i TRC Usivak.

• Implementacija projekta socijalne kohezije: „Čarobni prizor – uključivanje djece u živote izbjeglica“.

• Pedagoško mentorstvo, kupovina školskih udžbenika i obezbjeđivanje prilagođenih kurseva B/H/S jezika za izbjegličku školsku djecu i njihove roditelje – aktivnosti UNHCR/BHWI

• Slijedom Protokola o saradnji UNHCR-UEFA i Sportske strategije UNHCR-a 2022. – 2026., UNHCR Bosna i Hercegovina (BiH) je sarađivao sa Nacionalnim nogometnim savezom Bosne i Hercegovine (NSBiH) na promicanju društvene uključenosti kroz fudbal. Zajedničke aktivnosti provedene su u Kantonu Sarajevo u decembru 2023. godine kroz sportsku aktivnost Fudbal 3. Treća osnovna škola je, također, dala podršku realizaciji ove aktivnosti. Ovim putem, zahvaljujemo se UNHCR-u na podršci u realizaciji navedenih aktivnosti kao i na velikodušnoj donaciji u opremi za  likovne, muzičke i sportske.

Novosti