Akcija prikupljana sekundarnih sirovina

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Naša škola je u jednom dužem vremenskom periodu  provodi akcije prikupljanja sekundarnih sirovina kao što su papir, kartonska ambalaža, PET-ambalaža ( plastične boce, plastični čepovi, limenke, staklena ambalaža, istrošene baterije, električni i elektronski otpad…). U akciji prikupljanja učestvuju učenici svih odjeljenja, zaposlenici škole kao i roditelji učenika.

 U četvrtak  16.03.2023. godine na otpad sekundarnih sirovina „Aida komerc“ odvezena je određena količina PET- ambalaže, uglavnom plastičnih boca i plastičnih čepova. Ovaj vid aktivnosti pozitivno utiče na svijest učenika, zaposlenika i roditelja o važnosti očuvanja zdrave životne sredine. Uređenjem školskog dvorišta, racionalnim korištenjem vode, sakupljanjem i razvrstavanjem sekundarnih sirovina škola kod učenika razvija i njeguje istinske ekološke vrijednosti.

Novosti