Akcija preventivnih pregleda djece predškolskog i školskog uzrasta s ciljem ranog otkrivanja, prevencije i saniranja deformiteta lokomotornog

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Stručni tim doktora i tehničara u organizaciji sa ORTOPEDIKOM d.o.o. Sarajevo su u četvrtak, 21.09.2023. godine, u akciji preventivnih pregleda, uradili preglede učenika naše škole s ciljem ranog otkrivanja, prevencije i saniranja deformiteta lokomotornog sistema.Cilj ove akcije je jačanje svijesti o potrebi preventivne brige o kičmi o stapalima kod djece. Zdravlje odraslih je direktno povezano sa pravilnim razvojem u predškolskoj i školskoj dobi. Jačanjem svijesti roditelja i nastavnog osoblja o vrijednosti preventive u pravilnom razvoju djece, postiže se puna vrijednost u ranom otkrivanju deformiteta kičme i stopalate, pravovremeno davanje preporuka za korekciju putem vježbi, akcijom određenih pomagala i upućivanjem na detaljne specijalističke preglede i tretmane.

Novosti