8. april Međunarodni dan Roma

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Historija Roma

Romi su narod porijeklom iz Indije, koju su napustili u 10. stoljeću, a danas žive širom svijeta, uglavnom u Evropi. Romi su tradicionalno nomadski narod. Kad su napustili Indiju, dio Roma se naselio u Iran, dio u Evropu, sve do Francuske. Prema nekim procjenama, Roma ima oko 15 miliona, a prema drugim 5-10 miliona. Zemlje kojima živi preko pola miliona Roma su : Rumunija, Bugarska, Mađarska, bivša Jugoslavija, SAD. Najveći udio Roma u ukupnom broju stanovnika ima Slovačka – 320 000.

Kada je održan Prvi svjetski kongres Roma?

8. aprila 1971. godine je u Londonu održan prvi kongres Roma i na njemu je prvi put u historiji usvojen naziv Romi, priznata romska zastava i romska himna. Od tada se 8. april obilježava kao Svjetski dan Roma.

Romski jezik i muzika

Svi Romi ne govore isti romski jezik. On se razlikuje po dijalektu. Za romski narod muzika je duhovna hrana i tradicija da se muzika njeguje. Što se tiče religije, za Rome se ne može reći da imaju sopstvenu religiju, već su prihvatili vjeru zemlje u kojoj žive. U Bosni I Hercegovini većina Roma su muslimani. Preveden je i Kur’an na romski jezik. Svaka skupina Roma ima svoju nošnju a glavna karakteristika je da su šarene i bogate ukrasima. Običaji Roma su : običaji o rođenju djeteta, svadbeni običaji, rođendani, imendani, krsne slave, Bajram.

Himna  ”ĐELEM, ĐELEM”

Putovao sam mnogim cestama i sretao sretne Rome.

Putovao sam daleko, širom svijeta i sretao sretne Rome.

O romski ljudi, o romska djeco, o Romi gdje god bili Sa svojim šatorima, duž sretnih putova.

I ja sam jednom imao veliku obitelj, ali ih je crna legija umorila .

Pođite sa mnom, Romi svijeta tamo gdje su romski putovi otvoreni.

Sada je vrijeme, ustanite, Romi, uspjet ćemo u našim naporima.

Pripremila nastavnica Mediha Biber.

Romi su narod porijeklom iz Indije, koju su napustili u 10. stoljeću, a danas žive širom svijeta, uglavnom u Evropi. Romi su tradicionalno nomadski narod. Kad su napustili Indiju, dio Roma se naselio u Iran, dio u Evropu, sve do Francuske. Prema nekim procjenama, Roma ima oko 15 miliona, a prema drugim 5-10 miliona. Zemlje kojima živi preko pola miliona Roma su : Rumunija, Bugarska, Mađarska, bivša Jugoslavija, SAD. Najveći udio Roma u ukupnom broju stanovnika ima Slovačka – 320 000.

Kada je održan Prvi svjetski kongres Roma?

8. aprila 1971. godine je u Londonu održan prvi kongres Roma i na njemu je prvi put u historiji usvojen naziv Romi, priznata romska zastava i romska himna. Od tada se 8. april obilježava kao Svjetski dan Roma.

Romski jezik i muzika

Svi Romi ne govore isti romski jezik. On se razlikuje po dijalektu. Za romski narod muzika je duhovna hrana i tradicija da se muzika njeguje. Što se tiče religije, za Rome se ne može reći da imaju sopstvenu religiju, već su prihvatili vjeru zemlje u kojoj žive. U Bosni I Hercegovini većina Roma su muslimani. Preveden je i Kur’an na romski jezik. Svaka skupina Roma ima svoju nošnju a glavna karakteristika je da su šarene i bogate ukrasima. Običaji Roma su : običaji o rođenju djeteta, svadbeni običaji, rođendani, imendani, krsne slave, Bajram.

Himna  ”ĐELEM, ĐELEM”

Putovao sam mnogim cestama i sretao sretne Rome.

Putovao sam daleko, širom svijeta i sretao sretne Rome.

O romski ljudi, o romska djeco, o Romi gdje god bili Sa svojim šatorima, duž sretnih putova.

I ja sam jednom imao veliku obitelj, ali ih je crna legija umorila .

Pođite sa mnom, Romi svijeta tamo gdje su romski putovi otvoreni.

Sada je vrijeme, ustanite, Romi, uspjet ćemo u našim naporima.

Pripremila nastavnica Mediha Biber.

Novosti