Arhiva

December 24, 2021

Fotogalerija

Dječija radost-zima

Na Dan dječije radosti, malene glavice obuku kapice i tople rukavice. Na planinu hitaju da se skijaju. Uveče pišu zadaće i čitaju bajke, a njihove