Arhiva

November 20, 2020

Kutak za roditelje

20. novembar Međunarodni Dan dječijih prava

Generalna skupština UN-a je 20. novembra 1959. godine usvojila “Deklaraciju o pravima djeteta“, a trideset godina nakon toga usvojila je “Konvenciju o pravima djeteta”. Konvencija UN-a o