15. maj – Međunarodni dan porodice

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 1993. godine se odlučila na korak proglašenja Međunarodnog dana porodice sa željom da isticanja važnosti porodičnog života i porodice kao osnovne društvene zajednice.

Šta je porodica?

Pod modernom porodicom podrazumjeva se mala društvena grupa koja nastaje na temelju društveno priznate veze supružnika (brak) i njihove rođene ili usvojene djece. Osnovna funkcija porodice je socijalizacija potomstva i održavanje psihičke stabilnosti odraslih članova porodice. Dakle, porodicu čine: bračna veza supružnika; rađanje i odgajanje djece; domaća podjela rada; staranje o egzistenciji srodnika. Suština porodičnog odnosa je rađanje i podizanje djece i sve što doprinosi ispunjavanju te funkcije. Poput škole koja se zasniva na didaktičkom trouglu: učenik, nastavnik i gradivo, tako je i porodica veza roditelja i djece. Postoje različite forme porodičnog života, od egzistencijalnog minimuma koji čine majka i  dijete ili otac i dijete, i takvu vrstu porodice nazivamo  nepotpuna porodica, pa sve do proširenih porodica, porodičnih zadruga, u kojima živi više generacija. Funkcije porodice su brojne: ekonomske, biološke, socijalne, psihološke, duhovne. Ovaj dan naglašava važnost porodice i obilježava se na različite načine širom svijeta: kroz programe koji su usmjereni ka pružanju podrške porodici, različite organizovane događaje i koncerte. Ovaj dan obilježavaju porodice u svojim domovima, u prirodi, na omiljenim mjestima.Ciljevi obilježavanja Međunarodnog dana porodice su postizanje jednakosti između žena i muškaraca u okviru porodice, dijeljenje kučnih obaveza i dužnosti, zaštita porodice kao osnovne jedinice društva i pomoć pri ispunjavanju odgovornosti prema zajednici. Obilježavajući Međunarodni dan porodice, cilj je da se podsjetimo na vrijednost porodičnog života kao najvažnijeg elementa socijalne solidarnosti i spokojnog društva.Proslavite i vi ovaj dan i provedite ga sa svojim najdražima. Podsjetite se na ono šta vas veže, šta vas raduje, šta dijelite i šta još možete učiniti jedni za druge.

Pripremile nastavnice Selma Muratović i Mediha Biber.

Novosti