.
 

Vijeće roditelja

Program i zadaci Vijeća roditelja JU „Treća osnovna škola“  definisani su Članom 4. Poslovnik o radu vijeca roditelja.

Ciljevi i funkcije Vijeća roditelja su slijedeći:

Promoviranje interesa zajednice u kojoj se škola nalazi i interesa škole u toj zajednici,

Podržavanje aktivnog učešća roditelja i zajednice u radu škole,

Prezentiranje stavova roditelja učenika Školskom odboru ili bilo kojoj drugoj zainteresiranoj strani,

Obavještavanje Školskog odbora i bilo koje druge zainteresirane strane o stavovima Vijeća, kad god to smatra neophodnim

Razvijanje komunikacije između učenika, nastavnika, roditelja i zajednice,

Poboljšanje uvjeta rada u školi,

Poboljšanje standarda učenika,

Povezivanje škole sa drugim relevantnim subjektima u cilju poboljšanja odgojno-obrazovnog procesa i vannastavnih aktivnosti

Razmatranje uspjeha učenika u učenju i vladanju

Razmatranje školskog kalendar

Razmatranje plana ekskurzija,škole u prirodi i izleta

Učešće u upravljanju školom, putem svojih predstavnika u Školskom odboru

Predstavnici roditelja u Školskom odboru predstavljaju i zastupaju isključivo stavove Vijeća roditelja

Učešće u pripremi i realizaciji odgovarajućih projekata koji podržavaju i promoviraju odgojno - obrazovni rad u školi,

Podstiče angažovanje roditelja u radu škole

Donosi Poslovnik o radu;

Program rada Vijeća roditelja za školsku 2018/2019.godinu

 

Mjesec

Sadržaj rada

Napomena o realizaciji

IX

Konstituisanje Vijeća roditelja za školsku 2018/19. godinu

Direktor, pedagog

Razmatranje izvještaja o realizaciji GPR za školsku 2017/18. godinu

Direktor

Razmatranje prijedloga i usvajanje Programa rada Vijeća roditelja za školsku 2018/19. godinu

Vijeće roditelja

Podnošenje izvještaja o radu Vijeća roditelja za proteklu školsku godinu

Predsjednik VR

Upoznavanje sa Poslovnikom o radu VR

Predsjednik VR

 

 

 

X

Identifikacija potreba škole i učenika uz mogućnost uključivanja roditelja u realizaciju

Direktor i predsjednik VR

Upoznavanje sa značajnim aktovnostima u okviru GPR i ralizacija istih

Direktor i VR

 

 

 

 

 

 

 

 

XI/XII

Podnošenje Izvještaja o realizaciji zaključaka sa prethodnih sjednica

Direktor i predsjednik VR

Informacija o uspjehu učenika u učenju i vladanju

Direktor i pedagog

Prijedlog aktivnosti u povodu obilježavanja Dana državnosti

Direktor i VR

Analiza rada Vijeća roditelja na kraju prvog polugodišta

VR

Obilježavanje Dana dječije radosti- humanitarna akcija

VR

II/III

Izvještaj o realizacija zaključaka sa prethodnih sjednica

Predsjednik VR

Razmatranje izvještaja o uspjehu učenika u učenju i vladanju na kraju prvog polugodišta

Direktor, pedagog, VR

Informacija o rezultatima postignutim na školskim i općinskim takmičenjima

Direktor, pedagog, VR

Prijedlog aktivnosti i sadržaja za realizaciju Dana otvorenih vrata

VR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV/V

Podnošenje Izvještaja o realizaciji zaključaka sa prethodnih sjednica

Predsjednik VR

Razmatranje Izvještaja o uspjehu učenika u učenju i vladanju

 

VR, pedagog

Prijedlog aktivnosti i sadržaja za obilježavanje Dana škole

VR

Informacija o uspjesima postignutim na takmičenjima

Direktor i pedagog

 

 

VI

Izvještaj o realizaciji zaključaka sa prethodne sjednice

VR

Informacija o uspjehu učenika u učenju i vladanju na kraju nastavne godine

 

Direktor, pedagog

Analiza rada VR u školčskoj 2018/19. i prijedlozi za unapređenje

Predjednik VR i VR

 Na prvoj sjednici Vijeća roditelja Program rada će, po potrebi, biti dopunjen ili izmijenjen na osnovu prijedloga članova VR.

Poslovnik o radu vijeća roditelja

Spisak članova vijeća roditelja za školsku 2018/19. godinu

Predsjednica vijeća roditelja Kodrić Sanjin

Zamjenik predsjednika vijeća roditelja Golo Mirnesa

Zapisničar Aljović Almina

Spisak Vijeća roditelja školske 2018/19. godine

RB

RAZRED

PREZIME I IME RODITELJA

I RAZREDI

1.

I-1

Golo MIrnes

2.

I-2

Ganić Maida

3.

I-3

Kodrić Sanjin

II RAZREDI

4.

II-1

Klinac Elvisa

5.

II-2

Aljović Almina

6.

II-3

Abdulovski Elma

III RAZREDI

7.

III-1

Prasko Sedina

8.

III-2

Hošić Belma

9.

III-3

Jukić Mia

IV RAZREDI

10.

IV-1

Hadžibegović Mirza

11.

IV-2

Mujkić Vildana

12.

IV-3

Bajgorić Belma

V RAZREDI

13.

V-1

Hatibović Enes

14.

V-2

Zahirović Dragana

15.

V-3

Jerković Nermina

VI RAZREDI

16.

VI-1

Hopovac Sanela

17.

VI-2

Avdić Amila

18.

VI-3

Jaganjac Mirela

VII RAZREDI

19.

VII-1

Alić Maida

20.

VII-2

Džubur Belma

21.

VII-3

Čarkadžić Denis

VIII RAZREDI

22.

VIII-1

Lemezan Alisa

23.

VIII-2

Smajović Mersiha

IX RAZREDI

24.

IX-1

Juković Alma

25.

IX-2

Agić Maida

26.

IX-3

Vuk Amila

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com