Raspored sekcija i vannastavnih aktivnosti za školsku 2018/19.

  

Raspored sekcija i vannastavnih aktivnosti za školsku 2018/19.

Rb.

Nastavnik

Sekcija

Termini

Dan u sedmici

 

I smjena

II smjena

 

1.

Elvira Burić

Ritmička

12.25-13.10

13.00-13.45

utorak

2.

Samija Redžepagić

Likovna

11.30-12.15

17.30-18.15

srijeda

3.

Dženana Kukić

Dramska

11.30-12.15

13.10-13.55

utorak

4.

Dijana Tinjak

Dramska

11.30-12.15

13.10-13.55

utorak

5.

Nafija Hasić

Recitatorska

13.10-13.55

13.10-13.55

srijeda

6.

Amra Hodžić

Dramsko-recitatorska

13.10-13.55

13.10-13.55

petak

7.

Salem Hodžić

Likovna

13.10-13.55

13.10-13.55

utorak

8.

Aida Pleh

Odbojka

13.10-13.55

13.10-13.55

srijeda

9.

Aida Pleh

Košarka

13.10-13.55

13.10-13.55

četvrtak

10.

Selma Bećirović

Literarna

13.10-13.55

13.10-13.55

utorak

11.

Vilma Čičak

Vannastavne ak.

10.45-11.30

16.45-17.30

utorak

12.

Vekaz Hafizović

Saobraćajna

12.20-13.05

13.10-13.55

utorak

13.

Meliha Vegara

Ritmička

11.30-12.20

13.00-13.50

utorak

14.

Vezira Karić

Ekološka

11.30-12.20

13.10-13.55

utorak

15.

Dalila Sadiković

Vannastavne ak.

11.30-12.15

13.10-13.55

utorak

16.

Amra Jordamović

Literarna

11.30-12.15

13.10-13.55

utorak

17.

Lejla Vehabović-Vaha

Ekološka

12.20-13.05

13.10-13.55

srijeda

18.

Irma Muhović

Recitatorska

11.30-12.15

13.10-13.55

četvrtak

19.

Nihada Kovačević

Hor i orkestar

13.10-14.00

13.10-14.00

srijeda/petak

20.

Bida Smajlović

Vannastavne ak.

10.45-11.30

16.45-17.30

utorak

21.

Omer Ahmić

Tehnička

13.10-13.55

13.10-13.55

četvrtak

22.

Mera Ramić

Literarna

11.30-12.15

13.10-13.55

utorak/srijeda

23.

Amela Orman

Mladi tehničari

13.10-13.55

13.10-13.55

ponedjeljak

24.

Selma Muratović

CIVITAS

12.25-14.00

13.10-14.45

ponedjeljak

25.

Zerina Ibričić

Prva pomoć i mine

13.10-13.55

13.10-13.55

utorak

 

 


 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com