Raspored i termini dodatne nastave školske 2018/19. godine                                                

DODATNA NASTAVA

NASTAVNIK

PREDMET

TERMIN

DAN U SEDMICI

 

I smjena

II smjena

 

Azra Saković-Čolović

Engleski jezik

13.05-13.50

13.05-13.50

ponedjeljak

Adisa Gigić

Matematika

13.05-13.50

13.05-13.50

ponedjeljak

Jamaković Dženana

Njemački jezik

13.05-13.50

13.05-13.50

četvrtak/petak

Osman Osmanović

Matematika

13.05-13.50

13.05-13.50

ponedjeljak

Esad Suljić

Fizika

13.05-13.50

13.05-13.50

ponedjeljak/

srijeda

Mensura Smajić-Duraković

Geografija

13.10-13.55

13.10-13.55

ponedjeljak

Elvir Šurković

Informatika

13.10-13.55

13.10-13.55

četvrtak

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com