.
 

Pravila JU"Treća osnovna škola" Ilidža

 

Izvod iz Pravila JU“Treća osnovna škola“ Ilidža

Prečišćen tekst, dole navedenih, članova Pravila JU“Treća osnovna škola“ Ilidža

Član 14.

Osnovni odgoj i  obrazovanje učenika je djelatnost od posebnog društvenog interesa.

Član 22.

Školska godina traje od 1.septembra tekuće do 31.avgusta naredne godine.

Nastava u školi izvodi se po polugodištima i traje 37 radnih sedmica,s tim da se nastavni plan i program planira i realizira u okviru 35 nastavnih sedmica,odnosno 175 nastavnih dana.

Nastava u prvom i  završnom razredu škole,traje 36 radnih sedmica,s tim  da se nastavni plan i program  planira i realizuje u okviru 34 nastavne sedmice,odnosno 170 nastavnih dana.

 Razlika u broju radnih i nastavnih sedmica  koristi se za realizaciju posebnih programskih sadržaja  i to:

1.obilježavanje državnih i vjerskih  praznika,

2.obilježavanje Dana škole i drugih  kulturnih,sportskih  aktivnosti  utvrđenih Godišnjim programom rada.

Svjetski dan nastavnika – 5. Oktobar se ustanovljava kao Dan nastavnika u Kantonu Sarajevo, i planira se školskim kalendarom koji propisuje ministar/ministrica za svaku školsku godinu i objavljuje ga najkasnije 10 dana prije početka nastave.

 

Član 23.

U prvom polugodištu nastava počinje prvog radnog dana  u septembru i završava se nakon 17 nastavnih sedmica.

Zimski odmor za učenike /učenice traje četiri sedmice i počinje  nakon završenog prvog polugodišta.

Nastava u drugom polugodištu  počinje poslije zimskog  odmora i završava se  nakon navršenih 18 nastavnih sedmica,a za učenike /učenice prvog i završnog razreda nakon 17 nastavnih sedmica.

U osnovnim školama Kantona Sarajevo redovna nastava ne može početi prije 8,00 sati, niti završavati kasnije do 19,30 sati, osim uz posebno odobrenje ministra/ministrice.

Član 24.

Škola u skladu sa zakonom ,organizira nastavni proces u petodnevnoj radnoj sedmici.

Nastavni čas u školi traje 45 minuta. Za učenike I, II, III i IV razreda može se organizovati fleksibilno trajanje nastavnog časa unutar zadanog dnevnog vremenskog okvira.

U toku sedmice učenici/učenice I, II i III razreda mogu imati najviše 20 časova nastave s tim da u toku dana ne mogu imati više od 4 časa redovne nastave.

U toku sedmice učenici/učenice IV, V i VI razreda mogu imati najviše 25 časova nastave s tim da u toku dana ne mogu imati više od 5 časova redovne nastave, a učenici VII, VIII i IX razreda mogu imati najviše 30 časova nastave s tim da u toku dana ne mogu imati više od 6 časova redovne nastave.

Direktor /direktorica škole može ,u izuzetnim slučajevima odlučiti da produži ili skrati trajanje časova.

Član 25.

Nastava u školi izvodi se na jezicima konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine,koji se imenuju jednim od tri naziva: bosanski,hrvatski ili srpski jezik.

Član 33

Svako dijete ima pravo i obavezu da pohađa školu u toku perioda predviđenog za obavezno obrazovanje.

Obavezno je pohađanje redovne osnovne škole u trajanju od devet godina,i to za djecu od šest do petnaest godina starosti, odnosno do završene osnovne škole.

Školskim obveznikom  redovne osnovne škole smatra se dijete koje će do 1.marta tekuće godine navršiti 5 i po godina života.

Član 51.

Ocjenjivanje učenika u školi je javno i kontinuirano i vrši se u skladu i na način propisan Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovnju i Pravilnikom o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika.

Član 54.

Roditelj  ili staratelj učenika /učenice  ima pravo  prigovora na utvrđenu ocjenu ili opći uspjeh na kraju drugog  polugodišta,odnosno na kraju školske godine.

Prigovor se podnosi Nastavničkom vijeću škole u roku od 48 sati od dana saopćavanja uspjeha učenika/učenice.

Nastavničko vijeće u roku od tri dana odlučuje o prigovoru roditelja ili staratelja.

Ako Nastavničko vijeće usvoji prigovor,obrazovaće komisiju koja će provjeriti znanje učenika/učenice u roku od dva dana .

Ocjena komisije je konačna.

Prigovorom se može tražiti izuzeće predmetnog nastavnika/nastavnice u radu komisije.

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com