.
 

Uprava škole

 

Uprava škole u školskoj 2019/20. godini

Rb

Prezime i ime

Pozicija - adresa 

1

Jakubović Alma

Direktorica – profesor bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti

E-mail:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Mušanović Nermina

Sekretar   - diplomirani pravnik

E:mail:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Tinjak Amela

Pedagog – magistar edukacijskih nauka

E:mail:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 4

Muharemović Đenana

Samostalni referent za plan i analizu – dipl. ecc

E:mail:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Aljović Amir

Bibliotekar – diplomirani bibliotekar

E:mail:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 Info adresa

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com