.
 

Opće Informacije

 

„Treća osnovna škola“ Ilidža, odlukom Skupštine Općine Ilidže br. 02.111.1723-3 od 31.7.1996. godine upisana je u Registar osnovnih škola koji vodi republički komitet za obrazovanje, nauku, kulturu i fizičku kulturu R BiH.

Škola je upisana u sudski registar kod Privrednog suda, rješenjem br. UF/2749/96 od 15.8.1996. godine. Škola je osnovana kao samostalna organizacija osnovnog obrazovanja i vaspitanja.

 

Naziv škole

Javna ustanova „Treća osnovna škola“

Osnivač škole

Kanton Sarajevo

Godina izgradnje objekta/godina adaptacije

1965/1996.

Adresa

Nasihe Kapidžić-Hadžić 1

Općina

Ilidža

Telefon/fax

033 638 473 &   033 638 479

Web stranica

www.trecaosnovna.edu.ba

E – mail

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rješenje o osnivanju i broj upisa u Registar

UP-11-01-38-224-56/2000 broj 56

Direkor

Jakubović Alma

Telefon

033 638 479

Datum imenovanja na poziciju direktora

21.02.2017.

Pomoćnik direktora

-

Telefon

-

Sekretar

Mušanović Nermina

Telefon

033 638 473

Pedagog

Tinjak Amela

Telefon

Lok. 16

Bibliotekar

Aljović Amir

Telefon

Lok. 18

 

 

 

 

Samostalni referent za plan i analizu

Muharemović Dženana

Telefon

Lok. 20

Odobreni budžet za fiskalnu godinu

 

Broj učenika u tekućoj školskoj godini

628

Broj odjeljenja

27

Ukupan broj potrebnih izvršilaca

60

Ukupan broj izvršilaca nastavnog osoblja

46

Ukupan broj izvršilaca nenastavnog osoblja

14

Broj područnih škola

-

Produženi boravak

DA

Broj učenika obuhvaćenih produženim boravkom

 

NE

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com