.
 

Predavači u školskoj 2018/19. godini

Razredna nastava

Rb

Prezime i ime

Razred

 

 1. 1

Čičak Vilma

I-1 razred

 1. 2.

Smajlović Bida

I-2 razred

 1. 3.

Sadiković Dalila

I-3 razred

 1. 4.

Kukić Dženana

II-1 razred

 1. 5.

Muhović Irma

II-2 razred

 1. 6.

Redžepagić Samija

II-3 razred

 1. 7.

Karić Vezira

III-1 razred

 1. 8.

Vegara Meliha

III-2 razred

 1. 9.

Ramić Mera

III-3 razred

 1. 10.

Tinjak Dijana

IV-1 razred

 1. 11.

Jordamović Amra

IV-2 razred

 1. 12.

Hasić Nafija

IV-3 razred

 1. 13.

Burić Elvira

V-1 razred

 1. 14.

Hafizović Vekaz

V-2 razred

 1. 15.

Vehabović-Vahida Lejla

V-3 razred

Predmetna nastava

 1. 1.

B/H/S jezik i književnost

Šljivić Nermana

 1. 2.

B/H/S jezik i književnost

Hodžić Amra

 1. 3.

B/H/S jezik i književnost

Bećirović Selma

 1. 4.

Engleski jezik

Hodžić Jasmina

 1. 5.

Engleski jezik

Saković-Čolović Azra

 1. 6.

Engleski jezik    

Šoja Goram

 1. 7.

Engleski jezik

Fejzović Edina

 1. 8.

Njemački jezik

Jamaković Dženana

 1. 9.

Njemački jezik

Srebrenica Halida

 1. 10.

Turski jezik

Ikanović Naida

 1. 11.

Historija/Povijest

Biber Mediha

 1. 12.

Historija/Povijest

Jaganjac Fatija

 1. 13.

Geografija/Zemljopis

Smajić-Duraković Mensura

 1. 14.

Matematika

Osmanović Osman

 1. 15.

Matematika

Gigić Adisa

 1. 16.

Matematika

Isović Dženana

 1. 17.

Fizika

Suljić Esad

 1. 18.

Biologija

Ibričić Zerina

 1. 19.

Hemija/Kemija

Bašić Mirsada

 1. 20.

Kultura življenja

Bašić Mirsada

 1. 21.

Tehnička kultura

Ahmić Omer

 1. 22.

Tehnička kultura /Osnove tehnike

Orman Amela

 1. 23.

Informatika

Šurković Elvir

 1. 24.

Likovna kultura

Hodžić Salem

 1. 25.

Muzička/Glazbena kultura

Kovačević Nihada

 1. 26.

Tjesni i zdravstveni odgoj/Sport

Pleh Aida

 1. 27.

Vjeronauka

Agić Sedina

 1. 28.

Vjeronauka

Pirija Hafiza

 1. 29.

Građansko obrazovanje

Muratović Selma

 1. 30.

Društvo/Kultura/Religija

Ibričić Zerina

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com