RASPORED I TERMINI DODATNE NASTAVE ZA ŠKOLSKU

2019/20. GODINU                                                      

DODATNA NASTAVA

NASTAVNIK

PREDMET

TERMIN

DAN U SEDMICI

 

I smjena

II smjena

Hodžić Jasmina

Engleski jezik

13.10

12.10 

petak/četvrtak 

Šljivić Nermana

BJK, HJK, SJK

13.10 

 12.10 

četvrtak/petak 

Jamaković Dženana

Njemački jezik

13.00

 12.10 

četvrtak/srijeda

Osman Osmanović

Matematika

13.10 

 12.10 

utorak 

Esad Suljić

Fizika

13.10 

   12.00  

ponedjeljak/srijeda 

Elvir Šurković

Informatika

13.10

 12.10 

srijeda 

Aida Alajbegović

BJK, HJK, SJK

13.10 

   12.10  

 srijeda

Naida Ikanović

Turski jezik

13.10 

18.10  

četvrtak 

Adisa Gigić

Matematika

13.10 

12.10  

petak 

Edina Hodžić

Matematika

13.10 

18.15  

 utorak

Mensura Smajić-Duraković

Geografija

13.10 

12.10  

 petak

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com