.
 

Pregled slobodnih aktivnosti

 

Slobodne aktivnosti za školsku 2018/19.godinu

 

R.broj

NAZIV SLOBODNE AKTIVNOSTI (sekcije)

Broj grupa

Broj učenika

Sedmični fond sati

Godišnji fond sati

Ime i prezime nositelja aktivnosti

I-V

VI-IX

A

KULTIURNO-UMJETNIČKE

  1. 1.1.

Dramsko-recitatorska, likovna sekcija , literarna i novinarska

15

 

15

1

35 (525)

Nastavnici razredne nastave

  1. 2.2.

Dramsko-recitatorska

(VI-IXr.)

 

1

20

1

35

Amra Hodžić

  1. 3.

Literarno-novinarska sekcija (VI-IXr.)

 

1

15

1

35

Selma Bećirović

  1. 4.

Likovna sekcija (VI-IXr.)

 

1

25

1

35

Salem Hodžić

  1. 5.5

Hor i orkestar (VI-IXr.)

 

 

 

2

40

2

70

Nihada Kovačević

  1. 6.

 

 

 

 

 

 

 

  1. 7.

 

 

 

 

 

 

 

B

TEHNIČKE I NASTAVNE

1.

Saobraćajna sekcija

 

1

15

1

35

Vekaz Hafizović

2.

Sekcija mladih tehničara

 

 

1

20

1

35

Omer Ahmić

 

 

 

 

 

 

 

 

C

SPORTSKE

1.

Atletika i odbojka (M)

 

1

25

1

35

Aida Pleh

D

OSTALE

 

Prva pomoć

     (VI -IXr.)

 

1

20

1

35

Zerina Ibričić

 

   CIVITAS

 

1

20

1

35

Selma Muratović

 

 

 

 

 

 

 

 

15

10

215

11

385

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com