.
 

Ogledno-ugledni časovi / Stručne teme

 

Termin za ogledni ili ugledni nastavni sat školske 2018/19. godine

 

IME I PREZIME

Termin za ogledni ili ugledni nastavni sat

MJESEC

Razred

NASTAVNI PREDMET

X

XI

XII

II

III

IV

V

Esad Suljić

x

 

 

 

 

 

 

VIII/IX

Fizika

Jasmina Hodžić

x

 

 

 

 

 

 

VI/VIII

Engleski jezik

Osman Osmanović

x

 

 

 

 

 

 

VI/VIII

Matematika

Selma Muratović

x

 

 

 

 

 

 

VII

Građansko obrazovanje

Mensura Smajić-Duraković

 

x

 

 

 

 

 

VII

Geografija

Elvira Burić

 

x

 

 

 

 

 

V-1

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Ikanović Naida

 

 

x

 

 

 

 

VI/VIII

Turski jezik

Sedina Agić

 

 

x

 

 

 

 

VI

Vjeronauka

Dijana Tinjak

 

 

 

x

 

 

 

IV-1

Matematika

Dženana Kukić

 

 

 

 

 

x

 

II-1

Bosanski , Hrvatski, Srpski jezik i književnost

Bida Smajlović

 

 

 

 

 

x

 

I-2

Moja okolina

Vilma Čičak

 

 

 

 

 

x

 

I-1

Matematika

Amra Jordamović

 

 

 

 

 

x

 

IV-2

Likovna kultura

Mera Ramić

 

 

 

 

 

x

 

III-3

Matematika

Samija Redžepagić

 

 

 

 

 

x

 

II-3

DKR

Amra Hodžić

 

 

 

 

 

 

x

VI

Bosanski , Hrvatski, Srpski jezik i književnost

Dalila Sadiković

 

 

 

 

 

 

x

V-3

Priroda

Sanela Ćeleš

 

 

x

 

 

 

 

V-3

Bosanski , Hrvatski, Srpski jezik i književnost

Halida Srebrenica

 

 

 

 

x

 

 

V

Njemački jezik

 


 

Termin  realizacije tema za stručno usavršavanje školske 2018/19. godine

IME I PREZIME

REALIZATORA

Termin realizacije tema za stručno usavršavanje

MJESEC

Oblast

Mjesto i način realizacije

Naziv teme

X

XI

XII

II

III

IV

V

Nihada Kovačević

x

 

 

 

 

 

 

Pedagogija

Nastavničko vijeće

Razrednik

Nermana Šljivić

x

 

 

 

 

 

 

Književnost

Aktiv

Leksika obućarskog i kazandžijskog zanata

Vekaz Hafizović

x

 

 

 

 

 

 

Pedagogija

Aktiv

Roditelji kao partneri škole

Zerina Ibričić

 

x

 

 

 

 

 

Didaktika

Aktiv

Problemsko učenje u nastavi

Mirsada Bašić

 

 

x

 

 

 

 

Pedagogija

Nastavničko vijeće

Saradnja porodice i škole

Omer Ahmić

 

 

x

 

 

 

 

Pedagogija

Aktiv

Teorija kontrole i motivacija

Meliha Vegara

 

 

 

x

 

 

 

Književnost

Aktiv

Razvijanje ljubavi prema knjizi

Dženana Jamaković

 

 

 

x

 

 

 

Književnost

Aktiv

Prvi koraci u učenju stranog jezika

Vezira Karić

 

 

 

 

x

 

 

Pedagogija

Aktiv

Uticaj učitelja na poticaj i razvijanje kreativnog izražavanja u komunikaciji

Irma Muhović i Azra Saković Čolović

 

 

 

 

x

 

 

Psihologija

Nastavničko vijeće

Poznavanje onih koje podučavamo (radionica za nastavnike)

Elvir Šurković

 

 

 

 

 

x

 

Pedagogija

 

Aktiv

Prevare u nauci

Aida Pleh

 

 

 

 

 

 

 

Sport

Aktiv

Sportom protiv stresa i depresije

Adisa Gigić

 

 

 

 

 

 

x

Komunikacija

Aktiv

Kultura komunikacije na internetu

Selma Bećirević

 

 

 

 

 

x

 

Gramatika

Aktiv

Stvaralačko i rekreativno u nastavi gramatike

Đenana Isović

 

 

 

 

x

 

 

Pedagogija

Aktiv

Grupni rad u nastavi matematike

Edina Fejzović

 

 

 

 

 

 

x

Pedagogija

Nastavničko vijeće

Motivacija u nastavi

Amela Orman

 

 

 

 

 

x

 

Pedagogija

Nastavničko vijeće

Poželjne osobine nastavnika

Nerma Đidić

 

x

 

 

 

 

 

Pedagogija

Nastavničko vijeće

Rad u odgojno-obrazovnim ustanovama na području KS(škola)

Mediha Biber

 

 

 

x

 

 

 

Pedagogija

Aktiv

Utjecaj interneta na djecu

Amela Tinjak

 

 

 

x

 

 

 

Pedagogija

Nastavničko vijeće

Rezultati istraživanja: Sigurnost djece na internetu

Goran Šoja

 

 

 

 

x

 

 

Pedagogija i psihologija

Aktiv

Faktori koji utiču na slabiji uspjeh djeteta u učenju

Enisa Bajramović

 

x

 

 

 

 

 

Društvo

Aktiv

Ugroženost djece i mladih u saobraćaju

Amir Aljović

 

 

 

 

 

 

x

Bibliotekarstvo

Nastavničko vijeće

Digitalizacija

Hafiza Pirija

 

 

x

 

 

 

 

Pedagogija

Aktiv

Inluzija u nastavi

 


 

 

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com