.
 

Vijeće roditelja

Program i zadaci Vijeća roditelja JU „Treća osnovna škola“  definisani su Članom 4. Poslovnik o radu vijeca roditelja i odnosi se na sljedeće (u daljnjem tekstu VR) :na 1. redovnom sastanku održanom dana 26.09.2017. donosi:

Ciljevi i funkcije Vijeća roditelja su slijedeći:

Promoviranje interesa zajednice u kojoj se škola nalazi i interesa škole u toj zajednici,

Podržavanje aktivnog učešća roditelja i zajednice u radu škole,

Prezentiranje stavova roditelja učenika Školskom odboru ili bilo kojoj drugoj zainteresiranoj strani,

Obavještavanje Školskog odbora i bilo koje druge zainteresirane strane o stavovima Vijeća, kad god to smatra neophodnim

Razvijanje komunikacije između učenika, nastavnika, roditelja i zajednice,

Poboljšanje uvjeta rada u školi,

Poboljšanje standarda učenika,

Povezivanje škole sa drugim relevantnim subjektima u cilju poboljšanja odgojno-obrazovnog procesa i vannastavnih aktivnosti

Razmatranje uspjeha učenika u učenju i vladanju

Razmatranje školskog kalendar

Razmatranje plana ekskurzija,škole u prirodi i izleta

Učešće u upravljanju školom, putem svojih predstavnika u Školskom odboru

Predstavnici roditelja u Školskom odboru predstavljaju i zastupaju isključivo stavove Vijeća roditelja

Učešće u pripremi i realizaciji odgovarajućih projekata koji podržavaju i promoviraju odgojno - obrazovni rad u školi,

Podstiče angažovanje roditelja u radu škole

Donosi Poslovnik o radu;

Program rada Vijeća roditelja za školsku 2017/2018.godinu

Mjesec

Sadržaj rada

Napomena o realizaciji

IX

Izbor roditelja za Vijeće roditelja po odjeljenjima na prvom roditeljskom sastanku

 

Upoznavanje roditelja sa Kucnim redom skole

 

Nabavka udžbenika i drugi vidovi pomoći

 

Organizacijski poslovi za vijeće

 

Fomiranje Vijaća roditelja škole

 

Izrada i usvajanje poslovnika o radu Vijeća roditelja

 

 

X/XI

Usvajanje poslovnika o radu Vijeća roditelja

 

Izrada i usvajanje programa rada za tekuću godinu

 

Organizacijski poslovi

 

Jesenji sajam – učešće i doprinos roditelja – dogovor, izvještaj

 

Razmatranje GPPR škole

 

Organizacija slobodnog vremena učenika u školi, radionice i učešće roditelja

 

XII/I

Edukacija roditelja kroz otvorene sastanke, treninge i sl. u zavisnosti od tema,

zajedno sa učenicima, npr. teme iz odgoja i obrazovanja, nasilje, agresivnost…

 

Akcija zajedničkog opremanja i uređenja škole – donacije, projekti, ideje, pomoć

roditelja, namicanje sredstava

 

Informacija o uspjehu učenika u učenju i vladanju

 

Obilježavanje Dana dječije radosti

 

Analiza rada Vijeća na kraju prvog polugodišta i informisanje roditelja u školi

 

II/III

Edukacija roditelja na datu temu

 

Tekuće aktivnosti

 

Profesionalna orijentacija učenika ( uključivanje roditelja )

 

Organizovanje slobodnog vremena učenika ( dodatno muzičko obrazovanje, strani

jezici, rad na računaru, korištenje interneta) kroz saradnju sa Vijećem učenika

 

Pripreme za obilježavanje Dana škole

 

Tekući problemi i prijedlozi za rješavanje i mjere za unapređenje rada

 

Priprema proljetne akcije uređenja Škole (poziv na suradnju)

 

 

Saradnja roditelja i razrednika po pitanju problema izostanaka, problematičnih

oblika ponašanja i sl.

 

IV/V

Obilježavanje Dana škole

 

Pripreme oko ogranizacije i odlaska učenika na ekskurziju– pomoć djeci slabijeg

materijalnog stanja ( ideje za namicanje sredstava )

 

Profesionalana orijentacija

 

Podrška u radu nadarene djece

 

Maturalna proslava IX razreda

 

VI

Rezultati na kraju nastavne godine – izvještaj direktora ili pedagoga

 

Analiza rada Vijeća roditelja u toku školske godine i informacija za sve roditelje škole

 

Prijedlozi za iduću školsku godinu

 

 Poslovnik o radu vijeća roditelja

Spisak članova vijeća roditelja za školsku 2017/18. godinu

Predsjednica vijeća roditelja Jukić Mia

Zamjenik predsjednika vijeća roditelja Halilčević Mevlija

Zapisničar Zahirović Dragana

Spisak Vijeća roditelja školske 2017/18. godine

RB

RAZRED

PREZIME I IME RODITELJA

I RAZREDI

1.

I-1

Berisha Inela

2.

I-2

Tinjak Nedžad

3.

I-3

Huko Amir

II RAZREDI

4.

II-1

Sijerčić Envera

5.

II-2

Balić Alena

6.

II-3

Hrvat Adis

III RAZREDI

7.

III-1

Gagula Elma

8.

III-2

Hajrović Amina

9.

III-3

Bajgorić Belma

IV RAZREDI

10.

IV-1

Halilović Tahmina

11.

IV-2

Zahirović Dragana

12.

IV-3

Jerković Nermina

V RAZREDI

13.

V-1

Hopovac Sanela

14.

V-2

Avdić Amila

15.

V-3

Jaganjac Mirela

VI RAZREDI

16.

VI-1

Jukić Mia

17.

VI-2

Džubur Belma

18.

VI-3

Nišić Nudžejna

VII RAZREDI

19.

VII-1

Pezo Adisa

20.

VII-2

Smajović Mersiha

21.

VII-3

Mušanović Haris

VIII RAZREDI

22.

VIII-1

Bahtanović Alma

23.

VIII-2

Agić Maida

24.

VIII-3

Tiganj Anela

IX RAZREDI

25.

IX-1

Huduti Dženana

26.

IX-2

Halilčević Mevlija

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com