.
 

Kutak za učenike

Priredba u povodu Dana dječije radosti

U srijedu 27.12.2017. godine, a  u povodu Dana dječije radosti, upriličen je prigodan program kojeg su izveli naši mali veliki umjetnici, članovi dramske, recitatorske i plesne sekcije I, II IV i V razreda.

Priredba za_Novu_godini_26_12_2017_1

Priredba za_Novu_godini_26_12_2017_2

Priredba za_Novu_godini_26_12_2017_4

Priredba za_Novu_godini_26_12_2017_5

Priredba za_Novu_godini_26_12_2017_7

Priredba za_Novu_godini_26_12_2017_8

Priredba za_Novu_godini_26_12_2017_9

Priredba za_Novu_godini_26_12_2017_10

Priredba za_Novu_godini_26_12_2017_11

Priredba za_Novu_godini_26_12_2017_15

Priredba za_Novu_godini_26_12_2017_17

Priredba za_Novu_godini_26_12_2017_18

Priredba za_Novu_godini_26_12_2017_21

Priredba za_Novu_godini_26_12_2017_22

Priredba za_Novu_godini_26_12_2017_23

Priredba za_Novu_godini_26_12_2017_32

Priredba za_Novu_godini_26_12_2017_24

Priredba za_Novu_godini_26_12_2017_25

Priredba za_Novu_godini_26_12_2017_27

Priredba za_Novu_godini_26_12_2017_29

Priredba za_Novu_godini_26_12_2017_31

Članovi Literearne sekcije naše škole prigodnim referatom i uređenjem panoa dali su svoj doprinos obilježavanju

10.12. Međunarodnog dana ljudskih prava

10.12. obilježavamo potpisivanje Opšte deklaracije Ujedinjenih nacija o pravima čovjeka.
Prvi član ove Deklaracije glasi: “Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i sviješću i treba jedni prema drugima da postupaju u duhu bratstva”.

Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima potpisana je 1948. i po prvi put u istoriji čovječanstva priznato pravo svih ljudi na “život, slobodu i sigurnost... bez ikakvih razlika“.
Ovim dokumentom se štite građanske, političke, ekonomske, socijalne i kulturne slobode i prava čovjeka – od prava na život i slobodu do prava na dostojanstvo, privatnost, socijalnu sigurnost i udruživanje.
Donošenje Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima ključni je datum u modernoj istoriji.

Rezolucija, usvojena od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija proglašava “Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima zajedničkim standardom dostignuća za sve ljude i nacije, sa težnjom da svaki dio društva, imajući stalno na umu ovu Deklaraciju promoviše poštovanje za ova prava i slobode putem obrazovanja”.
U okviru Savjeta Evrope, 1950. godine donesena je Konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda koja, pored osnovnih prava, ustanovljava i mehanizme zaštite i nadzora nad njihovim ostvarivanjem. UN su 1966. godine donijele dva sporazuma, kojima su razrađene slobode i prava proklamovana Deklaracijom o ljudskim pravima, a dokumente je prihvatilo 130 zemalja.
Organizacije i pojedinke/ci koriste Dan ljudskih prava kao priliku da obilježe potpisivanje ovog istorijskog dokumenta kao i da promovišu principe koje Deklaracija sadrži.
Međunarodni dan ljudskih prava svake godine prilika da se još jednom ukaže da su i prava djeteta ljudska prava. 
“UN Konvencija o pravima djeteta uvodeći dijete kao subjekt međunarodnog prava i zaštite, uspostavlja temelje novog odnosa prema djeci i posebno insistira na četiri osnovna principa, pravo na život, opstanak i razvoj, pravo na najbolji interes, pravo na izražavanje mišljenja i učešće u svakom postupku koji se njega tiče i pravo na zaštitu od bilo kojeg oblika diskriminacije”.

Djeca imaju jednako pravo kao i odrasli na poštovanje njihovog ljudskog dostojanstva i tjelesnog integriteta i pravo na jednaku zaštitu pred sudom.
Imajmo uvijek na umu ovaj značajan datum, kao i izreku Nelsona Mandele, koja glasi:

„Edukacija je najjače oružje koje možete iskoristiti da promijenite svijet.“

Dan ljudskih_prava_10_12_2017_2

Dan ljudskih_prava_10_12_2017_1

„Dan državnosti naše lijepe domovine“

Članovi Literarne sekcije čestitaju praznik svojoj domovini

 

 Bosna        

Jedna riječ, a toliko znači,

Bosna moja ljepotom zrači.

Bosna moja prati me u stopu

iz nje otići ja ne mogu.

           

Odem gore, kažu najljepša je Una,

krenem dolje, hladna k'o led Buna.

Kažu, čuju oni iz daljina

bistra i studena rijeka je Drina.

 

Na vrh se brda bosanska zastava vijori,

himna naša dolinom se ori.

Tom dolinom Bosanac se bori,

plamen bosanski uvijek će da gori. 

 

Ovim stihovima je Ilda Mujezinović, učenica VIII razreda, svojoj domovini čestitala Dan državnosti.

Bosna se brani ljubavlju, srcem, znanjem  ali i pisanom riječju. To su učinili i članovi Literarne sekcije naše škole, želeći na svoj način Bosni i Hercegovini čestitati praznik.

 Literarna sekcija_stranica_1

Literarna sekcija_stranica_2

Projekat SPARKreatorice

U utorak, 05.12.2017. godine, u vremenskom periodu od 10:00 do 12:00 sati u našoj školi realizovana je edukacija povodom projekta SPARKretorice. U edukaciji je učestvovalo 10 učenica naše škole koje će učestvovati na takmičenjima u 2017/18. i početkom 2018/19. školske godine.

Edukaciji je prisustvovao i mentor Elvir Šurković, nastavnik informatike u JU „Treća osnovna škola“ Ilidža. Za proteklu edukaciju korišteni su mBot robotići, a naglasak je bio na programiranju. Edukacija je realizovana u kabinetu informatike.

SPARK decembar_2017_1

SPARK decembar_2017_2

SPARK decembar_2017_3

SPARK decembar_2017_4

Posjeta E-transformeru – Projekat „Naviku usvojimo –EE otpad odvojimo“

U petak, 01.12.2017. godine, učenici naše škole, članovi Ekološke sekcije, u pratnji učiteljice Elvire Burić posjetili su vozilo E-transformer u Vilsonovom šetalištu i na taj način bili dio Projekta „Naviku usvojimo –EE otpad odvojimo“ kojeg organizuje COOR u saradnji sa ZEOS eko-sistem d.o.o.

E-transformer je pokretna učionica različitih boja i veselih geometrijskih oblika opremljen novom multimedijalnom opremom.

Njegov cilj je da na jednostavan način predstavi važnost pravilnog selektivnog odvajanja elektroničnog i elektronskog otpada.

Posjetom E-transformeru i učešćem u ovom projektu ostvaren je zajednički cilj – Podizanje svijesti o zaštiti okoliša i odvojenom odlaganju elektroničnog i elektronskog otpada.

E-transformer 1_12_2017_1

E-transformer 1_12_2017_2

E-transformer 1_12_2017_3

E-transformer 1_12_2017_4

E-transformer 1_12_2017_5

E-transformer 1_12_2017_6

E-transformer 1_12_2017_7

E-transformer 1_12_2017_8

E-transformer 1_12_2017_9

E-transformer 1_12_2017_10

Škola plivanja

I u ovoj školskoj godini realizovana je škola plivanja za učenike IV-ih razreda. Učenici naše škole pohađali su školu plivanja u periodu od 30.10. do 24.11.2017. godine, u JU „Olimpijski bazen Otoka“. Prva grupa koja je školu plivanja pohađala u periodu od 30.10. do 11.11.2017. godine, bili su učenici IV-1 i IV-2 razreda i njihovi učitelji Elvira Burić i Vekaz Hafizović. Druga grupa, školu plivanja je pohađala od 13.11.do 24.11.2017. godine u pratnji učiteljice Aide Kurtović.

Bazen Otoka_13_11_2017_1

Bazen Otoka_13_11_2017_2

Bazen Otoka_13_11_2017_3

Bazen Otoka_13_11_2017_4

Bazen Otoka_13_11_2017_5

Bazen Otoka_13_11_2017_6

Bazen Otoka_13_11_2017_7

Bazen Otoka_13_11_2017_8

Bazen Otoka_13_11_2017_9

Bazen Otoka_13_11_2017_10

Promocija knjige

U srijedu, 22.11.2017. godine u prostorijama MMC-a Ilidža upriličena je promocija romana „Kamen“ i „Kaldrma“ književnice Elme Mekić Halać. Promociji su prisustvovali članovi Literarne i Novinarske sekcije JU „Treća osnovna škola“ Ilidža u pratnji nastavnica Bide Smajlović, Nermane Šljivić, direktorice Alme Jakubović i bibliotekara Amira Aljovića. Učenici su imali priliku čuti kako su romani nastali, šta je književnicu motivisalo da ih napiše, te šta najmlađi učenici mogu čitajući ih naučiti o prijateljstvu, nesebičnosti, humanosti...

Promocija knjiga_Kamen_i_Kaldrma_22_11_2017_1

Promocija knjiga_Kamen_i_Kaldrma_22_11_2017_2

Promocija knjiga_Kamen_i_Kaldrma_22_11_2017_3

Promocija knjiga_Kamen_i_Kaldrma_22_11_2017_4

Promocija knjiga_Kamen_i_Kaldrma_22_11_2017_5

Promocija knjiga_Kamen_i_Kaldrma_22_11_2017_6

Promocija knjiga_Kamen_i_Kaldrma_22_11_2017_7

Promocija knjiga_Kamen_i_Kaldrma_22_11_2017_9

Promocija knjiga_Kamen_i_Kaldrma_22_11_2017_10

Promocija knjiga_Kamen_i_Kaldrma_22_11_2017_11

Promocija knjiga_Kamen_i_Kaldrma_22_11_2017_12

 

 

Posjeta muzeju

Dana, 22.11.2017. godine učenici naše škole, članovi Historijske sekcije, posjetili su Historijski i Zemaljski muzej u Sarajevu sa nastavnicom historije Enisom Bajramović. Ova posjeta je bila još jedna prilika da naši učenici i u okviru vannastavnih aktivnosti uče o kulturno-historijskom naslijeđu, jeziku, običajima i tradiciji naše domovine.

Muzej novembar_2017_2

Muzej novembar_2017_3

Muzej novembar_2017_4

Muzej novembar_2017_5

„Eko-radionica 2017“

U subotu 18.11.2017. godine realizovan je projekat „Eko-radionica 2017“ u organizaciji Ekološkog udruženja „ Aleja“ Ilidža. Radionice su upriličene u prostorijama  JU „Druga osnovna škola“ Hrasnica. U realizaciji ovog zanimljivog i poučnog projekta učestvovali su učenici nekoliko ilidžanskih osnovnih škola. Svoj doprinos realizaciji projekta dali su i učenici naše škole, članovi Ekološke sekcije i učiteljica Elvira Burić. Naša škola je ovom prilikom dobila Zahvalnicu za podršku u realizaciji projekta „Eko-radionica 2017“.

Eko udruzenje_Aleja_2017_1

Eko udruzenje_Aleja_2017_2

Eko udruzenje_Aleja_2017_3

Eko udruzenje_Aleja_2017_4

Eko udruzenje_Aleja_2017_5

Eko udruzenje_Aleja_2017_6

Eko udruzenje_Aleja_2017_7

Eko udruzenje_Aleja_2017_8

Eko udruzenje_Aleja_2017_9

Eko udruzenje_Aleja_2017_10


Takmičenje „Upozoravanje na opasnost od mina“

U subotu 11.11.2017. godine održano XXI takmičenje učenika osnovnih škola Općine Ilidža iz programa „Upozoravanje na opasnost od mina“.

Organizator takmičenjaje Crveni križ Općine Ilidža. Naša škola je bila domaćin. Takmičenje je manifestacija koja im aza cilj provjeru osposobljenosti učenika osnovnih škola iz oblasti znanja iz programa  Upozoravanje na opasnost od mina  i zaštita od mina i NUS-a.

Na takmičenju je učestvovalo deset osnovnih škola Općine Ilidža. Takmičenje je ekipno, a ekipe čine tri člana. Naša škola je šesto mjesto.

Tekst pripremila nastavnica biologije Zerina Ibričić

Prva pomoc_11_11_2017_1_1

Prva pomoc_11_11_2017_2_2

Prva pomoc_11_11_2017_3_3

Prva pomoc_11_11_2017_4_4

Prva pomoc_11_11_2017_5_5

Prva pomoc_11_11_2017_8_6

 

Posjeta pozorištu

U mjesecu novembru 2017. godine, učenici naše škole imali su priliku uživati u pozorišnim predstavama Pozorišta mladih. Pozorišnim predstavama prisustvovali su učenici od I do IV razreda. Gledajući predstave „Crvenkapica“ i „Mali Muk“, učenici su uživali u druženju i ljepotama pozorišne umjetnosti, ali su mnogo toga i naučili. Predstava „Crvenkapica“ izvedena je 08.11.2017. godine za učenike II i III razreda a predstava „Mali Muk“ dana 10.11.2017. godine za učenike I i IV razreda.

Pozorisna predstava_2017_1

Pozorisna predstava_2017_3

Pozorisna predstava_2017_4

Pozorisna predstava_2017_2


Atletski kup Sarajevo

Sudionici Atletskog kupa za osnovne i srednje škole KS 2017. bili su i učenici od VI do IX razreda naše škole.U pratnji učenika bili su nastavnica TZO Aida Pleh i pripravnik Mirza Valjevac. Pokrovitelj natjecanja koje je za osnovce realizovano 20. i 21. septembra 2017. godine je Ministrastvo kulture i sporta KS, a organizator je Atletski savez KS. Učenici naše škole su na natjecanju ostvarili zapažene rezultate i donijeli u školu nekoliko diploma.

Atletski kup_oktobar_2017_1

Atletski kup_oktobar_2017_2

Diploma Atletski_2017_1

Diploma Atletski_2017_2

Diploma Atletski_2017_3

Diploma Atletski_2017_4

Diploma Atletski_2017_6

Članovi Historijske sekcije posjetili“Ratnu spomen-sobu“

Učenici naše škole, članovi Historijske sekcije, posjetili su u pratnji nastavnice Enise Bajramović “Ratnu spomen-sobu 4. Viteške motorizovane brigade i 102. motorizovane brigade“ koja se nalazi u Multimedijalnom centru Ilidža. Spomen-soba je dio projekta kojim Unija veterana Općine Ilidža realizuju aktivnosti na obilježavanju i njegovanju historije i odbrane od agresije na Bosnu i Hercegovinu.

Ratna spomen_soba_oktobar_2017_1

Ratna spomen_soba_oktobar_2017_2

Ratna spomen_soba_oktobar_2017_3

Ratna spomen_soba_oktobar_2017_4

 

Obilježavanje svjetskog dana animiranog filma

U  četvrtak 26.10.2017. godine a u povodu obilježavanja Svjetskog dana animiranog filma članovi sekcije za strip i animaciju  “Desete osnovne škole“ Osjek,  ugostili su učenike  „Treće osnovne škole“ Ilidža. Tom prilikom voditelj sekcije Vedad Šabanadžović  našim učenicima je pokazao način  pripreme i izrade animiranog filma. Učenici su pažljivo slušali i učestvovali u radnjama oko pripreme za izradu animiranog filma.

Učenici „Desete osnovne škole“ Osjek su učestvovali na  Festivalu djece i omladine „Zenica 2016“. Na Festivalu  je dodijeljeno deset nagrada najzanimljivijim i najmaštovitijim filmskim kreacijama učenika osnovnih i srednjih škola širom Bosne i Hercegovine. U kategoriji animiranog filma od šest prijavljenih, titulu najboljeg je dobio film Gladna bajka - autorski rad Sekcije za strip i animaciju JU “Deseta osnovna škola“ Ilidža u Sarajevu. Animirani film Gladna bajka prošle godine je osvojio prva mjesta i na općinskom (Ilidža), kantonalnom (Sarajevo) i državnom (Travnik) takmičenju.

 

Gladna bajka

Radnja crtanog filma se dešava za vrijeme opsade Sarajeva, u jednoj kući u periferiji, gdje jedni nana i dedo sa svojim unucima pokušavaju preživjeti granatiranje i glad. Dedo pokušava gladne unuke zabaviti pričajući im bajke... 

Animirani film_26_10_2017_1 Animirani film_26_10_2017_2 Animirani film_26_10_2017_3

Animirani film_26_10_2017_5

Animirani film_26_10_2017_6

Animirani film_26_10_2017_7

Animirani film_26_10_2017_8

Animirani film_26_10_2017_9

Animirani film_26_10_2017_11

Animirani film_26_10_2017_12

Animirani film_26_10_2017_13

Animirani film_26_10_2017_14

Animirani film_26_10_2017_15

Animirani film_26_10_2017_17

Animirani film_26_10_2017_18

Animirani film_26_10_2017_16

Policija u zajednici

U utorak, 24.10. 2017. godine prvačiće naše škole posjetila je policajka IV policijske uprave Ilidža Mira Šljivić, koja je održala čas na temu Sigurnost učesnika u saobraćaju. Na početku godine veliki broj prvačići dolazi u školu u pratnji roditelja, djedova i nana, ali sad kad u školu dolaze samostalno i prelaze preko ceste, što je za mnoge od njih novost, opreza nikad nije dosta. Cilj posjeta policije je podizanje svijesti za odgovorno i sigurno učestvovanje u saobraćaju. Ovaj preventivno- sigurnosni projekt dio je koncepta cjeloživotnog učenja i odgajanja za sigurno učestvovanje u saobraćaju. Na ovom času učenici su uživali u razgovoru, kao i gledanju prikazanog animiranog filma "Pažljivko", čija je tematika vezana za ponašanje djece u saobraćaju. Na kraju predavanja policajka je prikazala na očiglednom primjeru pravila ponašanja na raskrsnici kojom upravlja saobraćajac.

Policija u_zajednici_24_10_2017_1

Policija u_zajednici_24_10_2017_2

Policija u_zajednici_24_10_2017_3

Policija u_zajednici_24_10_2017_4

Policija u_zajednici_24_10_2017_5

Posjeta pjesnika Mirsada Bećirbašića

U utorak 24.10.2017. godine učenike trećih razreda posjetio je jedan od istaknutih bosansko-hercegovačkih pisaca Mirsad Bećirbašić. Učenici su imali priliku da čuju neke od njegovih najpoznatijih pjesama kao što su Začarana oklagija, Imamo učiteljicu za čistu peticu, Naušnice od trešanja, Ali baba i 40 hajduka i druge. Druženje je proteklo u čitanju pjesama i razgovoru učenika sa pjesnikom. 

Mirsad Becirbasic_24_10_2017_1

Mirsad Becirbasic_24_10_2017_2

Mirsad Becirbasic_24_10_2017_4

Mirsad Becirbasic_24_10_2017_3

Mirsad Becirbasic_24_10_2017_5

Dan jabuka – 20.oktobra

Tradiciju održavanja Dana jabuka  20. oktobra započela je 1990. godine u Londonu organizacija Common Ground (Zajednička tla), s ciljem promoviranja njenih zdravstvenih kvaliteta i demonstracije mnogobrojnih sorti jabuke koje se u Engleskoj uzgajaju. S vremenom su tradiciju obilježavanja Dana jabuka prihvatile brojne škole i udruženja u svijetu, promovirajući  na taj način važnost jabuke u zdravlju i prehrani ljudi.

Jabuka je jedna od prvih voćki koju su ljudi uspjeli kultivirati, te je tako važan dio ljudske prehrane. Poznato je da se svakodnevnim konzumiranjem jabuka može spriječiti pojava mnogih zdravstvenih poteškoća i oboljenja.

Jabuka je prava mala riznica sastojaka koji pozitivno utječu na organizam. Jabuka jača imunološki sistem organizma i vrlo je učinkovita u borbi protiv virusa i bakterija i štiti organizam od prehlade.

Na nivou naše škole obilježen je kroz odjeljenske zajednice od I do IX razreda, kao i kroz Vijeće učenika.

Kroz različite aktivnosti obilježen je ovaj dan – radionice, panoi, kao i degustiranje jabuke.

Dan jabuka_20_10_2017_1

Dan jabuka_20_10_2017_2

Dan jabuka_20_10_2017_3

Dan jabuka_20_10_2017_4

Dan jabuka_20_10_2017_5

Dan jabuka_20_10_2017_6

Dan jabuka_20_10_2017_7

Dan jabuka_20_10_2017_8

Dan jabuka_20_10_2017_9

Dan jabuka_20_10_2017_10

Dan jabuka_20_10_2017_11

Dan jabuka_20_10_2017_12

Dan jabuka_20_10_2017_14

Dan jabuka_20_10_2017_13 

 

Robotika

 

Takmičenje iz robotike realizovano je u JU „Treća osnovna škola“ Ilidža. Naša škola je već po drugi put domaćin ovog značajnog takmičenja. Učenici naše škole su i u školskoj 2016/17. godini ostvarili značajne uspjehe na ovom polju. Dana 19.10.2017. godine, naši vrijedni učenici, uz veliko zalagane i rad nastavnika informatike, osvojili su treće mjesto.

Robotika Skola_19_10_2017_2

Robotika Skola_19_10_2017_3

Robotika Skola_19_10_2017_4

Robotika Skola_19_10_2017_5

Robotika Skola_19_10_2017_6

Robotika Skola_19_10_2017_7

Robotika Skola_19_10_2017_8

Robotika Skola_19_10_2017_10

Robotika Skola_19_10_2017_11

Robotika Skola_19_10_2017_12

Robotika Skola_19_10_2017_13

Robotika Skola_19_10_2017_14

Robotika Skola_19_10_2017_15


Čuvari kapije grada

U ponedjeljak, 16.10.2017. godine učenici IX-ih razreda naše škole u MMC Ilidža prisustvovali su projekciji dokumentarnog filma “Čuvari kapije grada” koji govori o ratnom putu “Četvrte viteške motorizovane brigade”. Projekcija filma je upriličena u okviru obilježavanja 25. godišnjice od formiranja brigade koja je tokom rata čuvala Hrasnicu, Sokolović-Koloniju i Butmir, slobodne teritorije Ilidže i područje Igmana, a samim tim i kapiju opkoljenog Sarajeva.

Snimanje dokumentarnog filma  „Čuvari kapije grada“ podržali su “Fond Memorijala – Fond Kantona Sarajevo za zaštitu i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen obilježja žrtava genocida”, Ministarstvo za boračka pitanja KS, Općina Ilidža i privrednici općine.

Film Opsada_Sarajeva_16_10_2017_1

Film Opsada_Sarajeva_16_10_2017_2

Film Opsada_Sarajeva_16_10_2017_5

Film Opsada_Sarajeva_16_10_2017_4

Film Opsada_Sarajeva_16_10_2017_6

Oktobar – mjesec knjige u Trećoj osnovnoj školi

Članovi Literarne sekcije naše škole obilježili su ovaj značajan datum, želeći istaći vrijednost pisane riječi i podstaći sve učenike naše škole da se okrenu pravim vrijednostima koje nas okružuju, a to je upravo pisana riječ i svaka knjiga koju pročitaju.

 Svaka pročitana knjiga predstavlja izvor bogatstva onome ko je čita. Ona nas daruje kapljicama znanja, dobrote, ljubavi, prijateljstva...

Dragi učenici,

pozivamo vas da nas podržite u zajedničkim nastojanjima njegovanja knjige, tog nepresušnog izvora znanja, tako da nam svaki mjesec u godini bude mjesec knjige, a mi iz dana u dan sve bogatiji zahvaljujući bogatstvu pisane riječi!

Oktobar mjesec_knjige_1

Oktobar mjesec_knjige_2

Oktobar mjesec_knjige_3

PROJEKAT "Gradim svoj svijet-svijet prijateljstva“ 

Asocijacija socijalnih radnika Kantona Sarajevo u saradnji sa Javnom ustanovom "Terapijska zajednica  Kampus" Kantona Sarajevo organizirala je povodom „Dječije nedjelje“  bogat program za učenike tri škole - Treće osnovne škole, Desete osnovne škole i Četvrte gimnazije.

Organizirane su sportske aktivnosti, pedagogija doživljaja i edukativni performans i radionica s ciljem prevencije vršnjačkog nasilja.

Utisci učesnika,  pedagoga i stručnog osoblja iz škola koje je bilo prisutno tokom trodnevnih aktivnosti su bili više nego pozitivni.

Treću osnovnu školu je predstavljalo deset učenika. Učenici su sa zadovoljstvom učestvovali u svim radionicama i nakon završetka druženja  sa vršnjacima u razredu podijelili pozitivna iskustva.

Fotografije pogledaj na https://www.facebook.com/socijalniradnici/

Mine ne dirajte jer mogu eksplodirati NA SVAKI DODIR

U utorak, 03.10. 2017. pripadnici EUFORA održali su  predavanje učenicim III-tih razreda o opasnostima od mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava. Mine ne dirajte jer mogu eksplodirati NA SVAKI DODIR riječi su kojima su se pripadnici snaga EUFOR-a obratili učenicima.

„EUFOR širom cijele zemlje organizira predavanja o opasnosti od mina ugroženim grupama stanovništva, kao što su poljoprivrednici, radnici u šumarijama i, naročito, djeca svih uzrasta, s ciljem podizanja svijesti o ovoj opasnosti i promoviranja sigurnog postupanja. Trenutno 123 instruktora za upozoravanje o opasnosti od mina (54 iz EUFOR-a i 74 iz OS BiH) učestvuju u zajedničkom projektu EUFOR-a i OS BiH pod nazivom “Saznajte više o minama” u okviru kojeg drže predavanja o opasnosti od mina u ugrožnim zajednicama širom BiH. Predavanja u školama i vrtićima održavaju se na zabavan i interaktivan način, istovremeno vodeći računa da se ova važna poruka prenese.

Predavanjima o opasnosti od mina djeci se prenose znanja o mogućoj opasnosti i najboljem načinu kako je izbjeći. Predavanja drže pripadnici LOT timova i Koordinacijske ćelije za informacije o minama EUFOR-a. Ovu obuku reguliraju u nadgledaju bh. vlasti u skladu sa međunarodnim standardima. Svaki LOT tim dobija obrazovni “paket”, kako bi mogli ići u škole, na radna mjesta i u domove i održati predavanja onima kojima su potrebna. Pripadnici LOT timova drže predavanja o opasnosti od mina zajedno sa pripadnicma OS BiH s ciljem poboljšavanja njihove sposobnosti za samostalno izvršavanje zadataka, što je dio mandata EUFOR-a za osposobljavanja i obuku.“ (Ovaj dio teksta preuzet sa stranice http://novovrijeme.ba/predavanje-eufor-a-o-opasnosti-od-mina-za-djecu-predskolskog-uzrasta-u-sarajevu/).

Pazi mine_3_10_2017_1

Pazi mine_3_10_2017_2

Pazi mine_3_10_2017_3

Pazi mine_3_10_2017_4

Pazi mine_3_10_2017_5

WER Croatia Open u Zagrebu 

Ekipa iz SPARK school je u subotu, 23.9.2017. godine pratila učenike iz 12 bosansko-hercegovačkih škola na natjecanju WER Croatia Open u Zagrebu u organizaciji IRIM-a. Riječ je o kupu koji je dio svjetskog natjecanje pod okriljem World Education Robotics.

IRIM i SPARK school su po završetku SPARKreators lige za školsku godinu 2016./2017. donirali 19 Abilix robotića školama u Bosni i Hercegovini. Više od 70 timova i gotovo 200 učenica i učenika se natjecalo u Osnovnoj školi Kajzerica u Zagrebu, a najbolji timovi iz Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine su osvojili ulaznice za svjetsko natjecanje u Šangaju. Među njima je Osnovna škola “Suljo Čilić” iz Jablanice.

Zadatak za natjecatelje je bio riješiti zadane prepreke koristeći Abilix robotiće. U kategoriji od 5. do 8. razreda natjecalo se ukupno 49 škola iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Jasmina Begović, Edi Đelmo i Džejla Malanović iz Osnovne škole “Suljo Čilić” iz Jablanice su pod mentorstvom Adisa Pirije i Amre Dželmo osvojili drugo mjesto, dok su Pleho Galib, Išerić Abdullah i Išerić Halima pod mentorstvom Zimić Asmira iz Osnovne škole Vrhbosna iz Sarajeva osvojili treće mjesto. Škole iz BiH su ostvarile sljedeće rezultate:

 

MJESTO

ŠKOLA

GRAD

SUDIONICI

2. 

JU “OŠ Suljo Čilić”

Jablanica

Jasmina Begović, Edi Đelmo, Džejla Malanović, mentorI Adis Pirija i Amra Dželmo

3. 

JU Osnovna škola “Vrhbosna”

Sarajevo

Pleho Galib, Išerić Abdulah, Išerić Halima, mentor Zimić Asmir

11. 

JU “Treća osnovna škola”

Ilidža

Hasanagić Zlatan, Kovačević Mirnes, Bejtić Alen, mentor Elvir Šurković

13. 

Osnovna škola “Čengić-Vila 1″

Sarajevo

Haris Imamović, Irmu Galijašević, mentor Imamović Amra

16. 

OŠ “Kiseljak”

Kiseljak

Sanor Jolunić, Gabrijel Katana, David Grgača, mentor Valentina Vidović

20. 

Katolički školski centar “Petar Barbarić”

Travnik

Ivana Barišić, Martina Lovrić, Katica Barić, mentor Melisa Pružan

21. 

Katolički školski centar Sv. Pavao

Zenica

Mateo Sušić, Andrej Buhić, Mak Karabeg, mentor Edin Tabak

30. 

Osnovna škola Ivana Mažuranića

Tomislavgrad

Daria Buljan, Jelena Ivanković, Ante Tokić, mentor Marina Livaja

35. 

JU OŠ “Branko Ćopić”

Prijedor

Pavle Zorić, Arsenije Radosavac, Aleksandar Smiljanić, mentor Zoran Beben

37. 

Osnovna škola “Novi Travnik”

Novi Travnik

Ivan Roman Nikolić, Filip Strukar, Karlo Čorić, mentor Mirsad Đogić

41. 

JU Osnovna škola “Mahala”

Sanski Most

Mehmed Salešević, Arman Kolaković, mentor Dijana Sulejmanović

bez rezultata

JU OŠ “Jovan Cvijić”

Banja Luka

Filip Račić, Konstantin Nikić, Aleksa Nježić, mentor Biljana Jokić Kovačić


Direktorica SPARK school Kristina Visković nije mogla sakriti svoje zadovoljstvo rezultatima: “Želim čestitati ekipi iz IRIM-a na odličnoj organizaciji jednog ovakvog događaja. Zadovoljstvo mi je da su i škole iz Bosne i Hercegovine mogle sudjelovati i pokazati svoj rad i trud. Naša djeca su pokazali da su vrhunski majstori i da je pred nama svijetlija budućnost. Želim se posebno zahvaliti mentorima koji su unatoč kratkom vremenu vrhunski pripremili učenike i ostvarili zavidne rezultate.

Zagreb Robotika_23_9_2017_6

Zagreb Robotika_23_9_2017_4

Zagreb Robotika_23_9_2017_2

Zagreb Robotika_23_9_2017_1

Zagreb Robotika_23_9_2017_5

Zagreb Robotika_23_9_2017_3

 

 

Podjela Svjedočanstava za učenike IX-ih razreda

Podjela Svjedočanstava učenicima devetih razreda odžalo se 22.06.2017. godine sa početkom u 10:00 sati u holu „Treće osnovne škole“ Ilidža. Svjedočanstva i ostala Uvjerenja učenicima su uručile razredne starješine. Direktorica škole učenicima je zaželje puno sreće pri odabiru i upisu u srednju školu svim učenicima IX-ih razreda.

Podjela Svjedocanstava_22_6_2017_1

Podjela Svjedocanstava_22_6_2017_2

Podjela Svjedocanstava_22_6_2017_3

Podjela Svjedocanstava_22_6_2017_4

Podjela Svjedocanstava_22_6_2017_5

Podjela Svjedocanstava_22_6_2017_6

Podjela Svjedocanstava_22_6_2017_7

Podjela Svjedocanstava_22_6_2017_8

Podjela Svjedocanstava_22_6_2017_9

Podjela Svjedocanstava_22_6_2017_10

Podjela Svjedocanstava_22_6_2017_11

Podjela Svjedocanstava_22_6_2017_12

Podjela Svjedocanstava_22_6_2017_13

Podjela Svjedocanstava_22_6_2017_14

Podjela Svjedocanstava_22_6_2017_15

Podjela Svjedocanstava_22_6_2017_16

 

Eksterna matura

Učenici devetih razreda Kantona Sarajevo polagali su eksternu maturu 19. I 20. 06. 2017. godine. Svi učenici završnog razreda naše škole pristupili su polaganju eksterne mature i uspješno je položili. Zadovoljni smo rezultatima koje su naši učenici ostvarili na eksternoj maturi i nadamo se da će im znanje koje su stekli u našoj školi biti dobar temelj za nastavak školovanja.

Eksterna Juni_2017_1

Eksterna Juni_2017_2

Eksterna Juni_2017_3

Eksterna Juni_2017_4

Eksterna Juni_2017_5

Matursko veče

U petak, 09.06.2017. godine, u hotelu Hollywood upriličeno je matursko veče za učenike završnih razreda naše škole. Još jedna generacija maturanata s osmjehom na licima, u najljepšim svečanim odijelima ispraćena je u život sa željom svojih nastavnika da i dalje ostvaruju uspješne rezultate u učenju i postanu časni ljudi.  

Predavanje „Opasnosti od mina i neeksplodiranih sredstava“

 

Dana, 23.5. 2017. održano je predavanje učenicim IV-tih razreda o opasnostima od mina i neeksplodiranih sredstava, predstavljene su i makete istih, te  putem video prezentacije saznali mnoge korisne informacije a pripadnici EUFOR-a dali su im dodatno objašnjenje. Poruke koje su im poslali su “sve mine su podjednako opasne, samo su posljedice drugačije“, i „sve se mine aktiviraju na dodir“.

 

Naučili smo da se trebamo čuvati od mina, da ne trebamo ići u nepoznata mjesta, da ne ulazimo u  porušene kuće, da ne ulazimo u zemunice gdje je nekada bila vojska.  Već duži niz godina članovi EUFOR-a nastoje ovakvim aktivnostima podizati svijest o postojanju opasnosti od mina.

 

Tekst pripremila Sirćo Lutvija

Paznja mine_maj_2017_1

Paznja mine_maj_2017_2

Paznja mine_maj_2017_5

Paznja mine_maj_2017_7

Paznja mine_maj_2017_9

Paznja mine_maj_2017_10

Paznja mine_maj_2017_11

Paznja mine_maj_2017_14

 

III sportski turnir Yunus Emre

Dana 17.05.2017, godine (srijeda) učenici VI i VII razreda  koji pohađaju Turski jezik kao drugi strani jezik u Trećoj osnovnoj školi, učestvovali su u „III sportski turnir Yunus Emre“. Već treću godinu Institut Yunus Emre organizuje Kantonalni turnir za djecu koji pohađaju Turski jezik u odbojci za djevojčice VI i VII razreda (mlađa kategorija) i VIII i IX razreda (starija kategorija), te u nogometu  za dječake VI i VII razreda i VIII i IX razreda. Ekipa naše škole je osvojila 2. mjesto u odbojci za VI i VII razred na nivou Kantona. Turnir se održao u OŠ „Aleksa Šantić“ Sarajevo. Učenici su išli u pratnji nastavnice Tjelesnog i zdravstvenog odgoja Aide Pleh i nastavnice Turskog jezika Naide Ikanović. Učesnici turnira su bili jako zadovoljni organizacijom turnira. Učenici su imali obezbjeđen prevoz, užinu te vrijedne nagrade za učesnike. Našim učenicima čestitamo na postignutom uspjehu. Nadamo se i daljem uspjehu naših učenika i nastavnika.

Naida turnir_17_5_2017_1

Naida turnir_17_5_2017_2

Naida turnir_17_5_2017_3 

 

 

Akcija „Let's Do It – Očistimo zemlju za 1 dan“

„Let's Do It“ projekat u Bosni i Hercegovini je počeo 2012. godine i dio je svjetskog pokreta „Let's do it World“ u kojem učestvuje 112 zemalja, i u kome je do sada uzelo učešće više od 16.000.000 volontera. Akcija „Let's Do It – Očistimo zemlju za 1 dan“ se sprovodi u proljeće, a akcija „Let's Do It – milion sadnica za 1 dan“ se svake godine organizuje krajem oktobra kada se steknu neophodni uslovi za sadnju drveća. Do sada je u volonterskim akcijama čišćenja ilegalnih deponija otpada i sadnje drveća u Bosni i Hercegovini učestvovalo više od 168 994 volontera, koji su očistili oko 13 000 tona otpada i zasadili 362 077 sadnica raznih vrsta drveća. Zvanični organizator volonterskih akcija u našoj zemlji je Udruženje građana „Ruke“ iz Sarajeva.Akcija „Let's Do It – Očistimo zemlju za 1 dan“ će se i ove godine održati na općini Ilidža, koja je planirana  za subotu, 06. maja 2017. godine sa početkom u 10 sati. Jedan od naših osnovnih ciljeva je taj da zajedno učinimo Bosnu i Hercegovinu čišćim i ljepšim mjestom za život. Za sve volontere su obezbijeđene vreće, rukavice, užina i osvježenje, a jedina njihova obaveza jeste da ponesu lijepo raspoloženje i osmijeh.

Lets do_it_1 Lets do_it_2 Lets do_it_3 Lets do_it_4 Lets do_it_5 Lets do_it_6 Lets do_it_7 Lets do_it_8 Lets do_it_9 Lets do_it_10

 Organizovano natjecanje  1. fizičkog kola SPARKreators lige

 

U petak, 28.04.2017. godine u našoj školi u vremenu od 12:00 do 15:00 organizovano natjecanje  1. fizičkog  kola SPARKreators lige. Natjecanje je održano isti dan i u isto vrijeme u 32 regionalna centra u Bosni i Hercegovini. Naša škola je također bila regionalni centar a glavni organizator natjecanja je profesor Elvir Šurković .

Robotika april_2017_1

Robotika april_2017_2 Robotika april_2017_3 Robotika april_2017_4 Robotika april_2017_5 Robotika april_2017_6 Robotika april_2017_7 Robotika april_2017_8 Robotika april_2017_9 Robotika april_2017_11 Robotika april_2017_12 


Obilazak Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari

U četvrtak, 27.4.2017. godine,  u organizaciji Općine Ilidža, učenici naše škole su sa učenicima  svih osnovnih škola sa područja Općine Ilidža obišli Memorijalni centar Srebrenica- Potočari.

Memorijalni centar Srebrenica - Potočari je memorijalni kompleks izgrađen u znak sjećanja na žrtve genocida nad Bošnjacima Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini. Centar je izgrađen u naselju Potočari u blizini Srebrenice a sastoji se od spomen obilježja i mezarja. Do jula 2012. godine, pomoću DNK analize posmrtnih ostataka žrtava iz različitih masovnih grobnica, identificirano je 6.838 žrtava genocida dok je 6.066 žrtava pokopano u ovom memorijalnom centru.

Srebrenica 27_april_2017_20 

Više slika vidi u foto galeriji

Sajam knjiga

U petak, 21.4.2017. godine učenici sedmih, osmih i devetih razreda naše škole, u pratnji bibliotekara škole Amira Aljovića i nastavnika TZO Mirze Valjevca, posjetili su 29. Međunarodni sajam knjiga i 14. Bijenale knjiga, koji se održavao u Sarajevu u periodu od 19.4.do 21.4.2017. godine u centru Skenedrija u Dvorani Mirza Delibašić. 

Sajam Knjiga_21_4_2017_2

Sajam Knjiga_21_4_2017_3 Sajam Knjiga_21_4_2017_5 Sajam Knjiga_21_4_2017_6 Sajam Knjiga_21_4_2017_7 Sajam Knjiga_21_4_2017_8 Sajam Knjiga_21_4_2017_9 Sajam Knjiga_21_4_2017_10

Sajam Knjiga_21_4_2017_11 Sajam Knjiga_21_4_2017_13

Dan planete Zemlje

Dana, 19. aprila 2017. godine učenici IX-ih razreda su održali prezentaciju o Danu planete Zemlje. Prezentaciji učenika, pored nastavnika Suljić Esada  su prisustvovali su pedagog škole gđa Amela Tinjak kao i Sabrija Mehmedović. Prezentacija je uspješno realizovana uz veliko zalaganje i trud učenika devetih razreda.

22. april Dan planete zemlje obilježava se u više od 150 zemalja širom svijeta.

Dan planete_zemlje_19_4_2017_1 Dan planete_zemlje_19_4_2017_2 Dan planete_zemlje_19_4_2017_3

Posjeta veterinarskom fakultetu

03.04.i 04.04.2017.godine učenici prvih razreda u pratnji njihovih učiteljica Vezire Karić,Azre Ivazović i Mere Ramić posjetili su Veterinarski fakultet i njihova dva muzeja:Muzej kostiju i Muzej organa.Učenici su se upoznali sa zanimanjem veterinar i njegovim značajem u liječenju životinja.

 Veterinarski fakultet_2017_1 Veterinarski fakultet_2017_2 Veterinarski fakultet_2017_3  Veterinarski fakultet_2017_5

Veterinarski fakultet_2017_4

Veterinarski fakultet_2017_6

Memorijalna ulična trka „Amer Ćenanović“

 

Prvog aprila 2017. godine navršiće se četiri godine od prerane smrti načelnika Općine Ilidža Amera Ćenanović. Tim povodom u znak sjećanja na ovog velikog i plemenitog čovjeka petu godinu zaredom u petak, 31.3.2017. godine  održana je ulična trka „Amer Ćenanović“. U trci dužine oko tri kilometra, koju je organizovala Općina Ilidža, učestvovali su učenici i učenice osnovnih i srednjih škola sa područjaOpćine  Ilidža. Učenica naše škole Šlehta Almedina zauzela je 3. mjesto u kategoriji djevojčica osnovnih škola. Nagrade  i  zahvalnice pobjednicima je uručio načelnik Općine Ilidža prof. dr. Senaid Memić.

Ulicna trka_Amer_Cenanovic_2017_1 Ulicna trka_Amer_Cenanovic_2017_2 Ulicna trka_Amer_Cenanovic_2017_3 Ulicna trka_Amer_Cenanovic_2017_4 Ulicna trka_Amer_Cenanovic_2017_5 Ulicna trka_Amer_Cenanovic_2017_6 Ulicna trka_Amer_Cenanovic_2017_7 Ulicna trka_Amer_Cenanovic_2017_8 Ulicna trka_Amer_Cenanovic_2017_9 Ulicna trka_Amer_Cenanovic_2017_10 Ulicna trka_Amer_Cenanovic_2017_11 Ulicna trka_Amer_Cenanovic_2017_12  Ulicna trka_Amer_Cenanovic_2017_15Ulicna trka_Amer_Cenanovic_2017_14 Ulicna trka_Amer_Cenanovic_2017_16

Takmičenje u malom nogometu osnovnih škola Općine Ilidža

Učenici naše škole učestvovali na Općinskom takmičenju u malom nogometu koje je održano 30.3.2017. godine na otvorenom terenu „Prve osnovne škole“  Ilidža.

Fudbal opcinsko_2017_1 Fudbal opcinsko_2017_2 Fudbal opcinsko_2017_4Fudbal opcinsko_2017_3 Fudbal opcinsko_2017_5


Učenici naše škole učestvovali na Općinskom takmičenju u košarci

Dana, 24. 3. 2017. godine u JU „Deseta osnovna škola“ Ilidža održano je općinsko takmičenje u košarci učenika osnovnih škola sa područja Općine Ilidža. Košarkaška sekcija na čelu sa nastavnicima Pleh Aidom i Valjevac Mirzom osvojili su treće mjesto. Članovi skcije su: Bejtić Alen, Barlov Mehmed, Ušanović Bijedić Dženan, Bitinović Džemail, Halilović Erol, Vehab Hanan, Muratović Kasum, Nikolić Tarik, Šišić Ajdin i Efendić Albin.

Ovom prilikom im čestitamo i želimo puno uspjeha u daljem radu.

Kosarka osjek_mart_2017_1

Kosarka osjek_mart_2017_2

Kosarka osjek_mart_2017_3 Kosarka osjek_mart_2017_4 Kosarka osjek_mart_2017_5 Kosarka osjek_mart_2017_7 Kosarka osjek_mart_2017_6 Kosarka osjek_mart_2017_8 Kosarka osjek_mart_2017_9 Kosarka osjek_mart_2017_10 Kosarka osjek_mart_2017_11 Kosarka osjek_mart_2017_12 Kosarka osjek_mart_2017_13 Kosarka osjek_mart_2017_14 Kosarka osjek_mart_2017_15 Kosarka osjek_mart_2017_16

Općinska takmičenja iz matematike, fizike, informatike i geografije

Matematika

Takmičenje iz matematike održano je 9.3.2017. godine u ptostorijama "Četvrte gimnazije" na Ilidži. Učenica VII-2 razreda Juković Berina je osvojio prvo mjesto u kategoriji sedmih razreda i tako se plasirala na Kantonalno takmičenje.

Predmetna nastavnica Adisa Gigić

Fizika

Takmičenje iz fizike održano je 15.3.2017. godine. Učenik devetog razreda Memić Hanan je osvojio prvo mjesto u kategoriji devetih razreda i tako se plasirao na Kantonalno takmičenje.

Predmetni nastavnik Esad Suljić

Opcinsko takmicenje_fizika_2017_3

Opcinsko takmicenje_fizika_2017_2

Opcinsko takmicenje_fizika_2017_1

 

Informatika

Dana, 23. 3. 2017. u prostorijama 4. Gimnazije održano je takmičenje iz informatike. Zahvaljujemo  učenicima na učešću: Harms Debori, Hadžimešić Amini i Bojčić Nejli, kao i nastavniku Šurković Elviru. Također, čestitamo na osvojenom 6.  ekipnom mjestu.

Geografija

Dana, 22.3. 2017. godine održano je 20. općinsko   takmičenje učenika osnovnih škola iz geografije. Čestitamo učeniku naše škole Hananu Memiću za osvojeno treće mjesto , kao i školi na osvojenom trećem ekipnom mjestu. Zahvaljujemo i učenicima na učešću, Demiru Viđenu i Melisi Memić.

Kantonalno takmičenje iz vjeronauke

Dana, 21. 3. 2017. godine, realizovano je 5. Kantonalno takmičenje iz vjeronauke  za učenike VIII razreda osnovnih škola u Gazi Husrev-begovoj medresi. Učenica naše škole Mušanović Hena osvojila je 63 boda od mogućih 100, te se plasirala na 29. mjesto.

23.3.2017. godine realizovano je Kantonalno takmičenje za IX razred iz predmeta Vjeronauka, u Gazi Husrev-begovoj medresi, na kome je naša učenica Mahmutović Dalila, osvojila 72,5 bodova od mogućih 100, te se plasirala na 24. mjesto 

Kantonalno takmičenje iz njemačkog jezika

Dana 21.3. 2017. godine održano je Kantonalno takmičenje iz njemačkog jezika za osnovne škole u Kantonu Sarajevo. Od  50 učesnika takmičenja učenik naše škole, Hanan Memić,  osvojio je  14 mjesto.

Učenice naše škole učestvovale na Općinskom takmičenju u odbojci

Četvrta osnovna škola bila domaćin Općinskog takmičenja  u odbojci u četvrtak, 16.3.2017. godine. Ekipu „Treće osnovne škole“ Ilidža predstavljale su učenice osmog i devetog razreda. Voditelji odbojkaške ekipe bili su nastavnici tjelesnog odgoja Almina Karić i Mirza Valjevac.

Odbojka djevojcice_2017_2 

Odbojka djevojcice_2017_3

Odbojka djevojcice_2017_6

Odbojka djevojcice_2017_8

Odbojka djevojcice_2017_10

Odbojka djevojcice_2017_11

Odbojka djevojcice_2017_15

Odbojka djevojcice_2017_16

Odbojka djevojcice_2017_17

Odbojka djevojcice_2017_18

Odbojka djevojcice_2017_19

Odbojka djevojcice_2017_20

Posjeta Institutu Yunus Emre

U utorak, 14.3.2017. godine učenici koji pohađaju turski jezik kao drugi strani jezik, posjetili su Institut Yunus Emre u pratnji nastavnice turskog jezika Naide Ikanović. Učenici su imali priliku pogledati animirani film na turskom jeziku Evlija Čelebi-voda života. Potom im je uručen poklon knjiga „Ep o Čanakale“. Nakon emitovanja animiranog filma , učenici su popili čaj sa koordinatorima ta turski jezik. Vodili su razgovor na turskom jeziku. Učenici su pohvaljeni za poznavanje turskog jezika i običaja. Predstavnici Yunus Emre Instituta su upoznali učenike o aktivnostima u budućnosti.

Tekst i fotografije pripremila nastavnica turskog jezika Naida Ikanović

 Yunus Emre_2017_1

Yunus Emre_2017_2 Yunus Emre_2017_3 Yunus Emre_2017_4

Yunus Emre_2017_5

Yunus Emre_2017_6

Policija u zajednici – Međuvršnjačko nasilje

 

Policajka Mira Šljivić , uposlenica 4. Policijske uprave Ilidža,učenicima VI i VII-ih razreda održala predavanje na temu Međuvršnjačko nasilje.

 

 Vrsnjacko nasilje_2017_1 Vrsnjacko nasilje_2017_2 Vrsnjacko nasilje_2017_3 Vrsnjacko nasilje_2017_4 Vrsnjacko nasilje_2017_7


Lopo Bakir učenik III-2 razreda dobitnik knjige 365 priča za laku noć

Lopo Bakir_petak_16_12_2016_1

Image (7)


Udruženje za podršku i razvoj kulture  komuniciranja  „Pro komunikacije“

Udruženje za podršku i razvoj kulture  komuniciranja  „Pro komunikacije“ doniralo je  osam besplatnih primjeraka „Vodič za dječiji provod“.  Primjerci su podijeljeni u tri odjeljenja prvih razreda učenicima koji su se posebno istakli  rezultatima u nastavnim i vannastavnim aktivnostima.  

Nagrađeni učenici I-1 razreda pod vodstvom učiteljice Vezire Karić su:

Amel  Veispahić, Naida Hajdarević i Duerod Sion.

Nagrađeni učenici I-2 razreda pod vodstvom učiteljice Azre Ivazović su:

Lamija Musić, Jusuf Nikšić i Ema Mujezinović.

Nagrađeni učenici I-3 razreda pod vodsvom učiteljice Mere Ramić su:

Naida Hajrović i Merjem Hodžić. 

Podrska i_razvoj_Lutvija_2016_1 Podrska i_razvoj_Lutvija_2016_2 Podrska i_razvoj_Lutvija_2016_2_1

Okvirni kalendar pismenih provjera znanja 2016_17

Učenici II razreda obišli školsku biblioteku

U sklopu Medijske kulture bosanskog/hrvatskog/ srpskog jezika i književnosti,  učenici II-1, II-2 i II-3 razreda naše škole  u pratnji svojih učiteljica Tinjak Dijane, Jordamović Amre i Hasić Nafije obišli su školsku biblioteku i čitaonicu te se upoznali sa radom biblioteke. Od drugog razreda učenici devetogodišnje osnovne škole su u obavezi da pročitaju 4 književna djela u okviru programa redovne školske lektire bosanskog, hrvatskog srpskog jezika i književnosti i to :

Dućan kod svrake (Škrinjarić Sunčana)

Medin rođendan (Hubijar Zehra)

Ježeva kućica (Ćopić Branko)

NAPOMENA ! Tekstovi za zajedničko čitanje, analizu,kao i poticaj literarnom i drugim vidovima svaralaštva, a u funciji pripreme za samostalno čitanje

Bibliotekar škole je učenike upoznao sa pravilima školske biblioteke. Svi učenici drugih razreda su upisani kao redovni  članovi školske biblioteke. Svakom učeniku je otvoren karton čitaoca koji potvrđuje da je učenik član školske biblioteke i da ovaj karton služi učenici za posudbu knjiga iz biblioteke koje mogu čitati po vlastitom izboru, u slobodno vrijeme poder redovne školske lektire. Učenici posjeduju i legitimaciju čitaoca koja ih upućuje na broj pod kojim su uvedeni u knjigu čitalaca. Učenici su od strane bibliotekara škole upoznati sa načinom  pojedinačne posudbe knjige, te upoznati sa pravima i obavezama čitalaca koji posude knjigu na čitanje. Pravila iz Izvoda školske biblioteke nalaze se na poleđini legitamacije svakog čitaoca. Prvo pravilo je da učenici trebaju da pročitaju posuđeno djelo, da vode računa da se posuđena knjiga ne ošteti i da se ne šara i na kraju da se knjiga u prostor školske biblioteke vrati u dogovoreno vrijeme. Učenici su pažljivo slušali izlaganje i prihvatili ponuđeno pravili biblioteke. Nakon obilaska biblioteke veći broj učenika je pojedinačno došao da zaduži knjigu koju će čitatiti u narednom periodu od 7 do 15 dana. 

Biblioteka 2_1_2016_1

Biblioteka 2_2_2016_2

Biblioteka 2_3_2016_3

Obilježen Dan dječije radosti 31. decembra 2015. godine 

Dan djecije_radosti_1


Dan djecije_radosti_2


Dan djecije_radosti_3


Dan djecije_radosti_4


Dan djecije_radosti_5


Dan djecije_radosti_6

Članovi taekwondo kluba Olimpik predstavili svoj rad

 

Taekwondo klub Olimpic je prezentirao svoj rad u tri osnovne škole Općine Ildža i to Treća osnovna škola, Sedma osnovna škola i Deveta osnovna škola. Na prezentaciji koja je održana u Trećoj osnovnoj školi,  učestvovali su  učenici naše skole koji su ujedno i članovi taekwondo kluba Olimpic.
Taekwondo klub Olimpicosnovan je u oktobru mjesecu 2015. godine. Osnivač kluba  je Amin Avdović, dok su treneri Alen Alić, Almin Avdović i Amin Avdović, koji će svojim velikim iskustvom iznjedriti nove šampione u ovom borilačkom sportu. Taekwondo klub Olimpic trenutno broji 120 članova . Pored taekwondo sporta u ovom klubu se rade škole plivanja i skijanja.

Taekwondo 1

Taekwondo 2

Taekwondo 3

Taekwondo 4

Taekwondo 5

Taekwondo 6

Taekwondo 8

Taekwondo 9

Taekwondo 10

Taekwondo 11

Taekwondo 12

Taekwondo 13

Taekwondo 14

Taekwondo 15

 


 

 

Učenic II-3 razreda održali čas bosanskog jezika u školskoj biblioteci

Najveći svjetski resurs je dijete a ono upija znanje. Knjiga je djetetov najbolji prijatelj a gdje će se bolje upoznati s knjigom nego u biblioteci. S toga su učenici čas medijeske kulture održali u biblioteci gdje su se upoznali sa načinom rada biblioteke i bibliotekara a naravno pročitali smo i poneku bajku. Učenici su bili oduševljeni novim radnim okruženjem i očiglednim nastavnim sredstvima. Na ovaj način podstičemo aktivno učenje i čitanje jer znanje je najveće bogatstvo čovjeka. 

Cas lektire_1


Cas lektire_2


Cas lektire_3


Cas lektire_4


Cas lektire_5

 


 

Pomoć djeci romske populacije

 

Povodom 20. novembra Međunarodnog dana djeteta organizacija „Budi moj prijatelj“ je obradovala učenike romske populacije poklonima a slogan akcije je „Male romske inicijative“. Cilj akcije je izmamiti osmjeh na licu svakog djeteta.

Male romske_inicijateve_1


Male romske_inicijateve_2


Male romske_inicijateve_3

 

Male romske_inicijateve_4_1

 

Male romske_inicijateve_5

 


 


Predavanje Disciplinskog centra u SPAJALICI

Još jedno u nizu predavanja Disciplinskog centra, održano je ove sedmice u Obrazovno-razonodnom centru za mlade SPAJALICA. Predavanju o temi „Kako uopće izgleda kazna?“ prisustvovali su učenici/ce Treće, Osme i Devete osnovne škole sa područja općine Ilidža. Učenicima/ama je pojašnjen pojam, svrha i cilj kazne. Za posljedice negativnog, krivičnog i lošeg ponašanja koji šteti drugima na bilo koji način, zakonom su propisane i odgovarajuće mjere, a u izuzetnim slučajevma i kazne.

Učenicima/ama su također predstavljene mjere koje se izriču maloljetnim osobama; mjera upozorenja i usmjeravanja, sudski ukor, posebne obaveze i upućivanje u odgojni/disciplinski centar, te mjera pojačanog nadzora od strane roditelja ili usvojitelja, zavodske mjere.

U Bosni i Hercegovini je, iz godine u godinu, sve više maloljetnih prijestupnika, zato su predavanja poput ovog iznimno važna. Za osnovce, nastavnike ali i cjelokupno društvo.

Kult Spajalica_1

 

Kult Spajalica_2

Kult Spajalica_3

Kult Spajalica_4

Kult Spajalica_5

 


 

Postignuća učenika

Vidi više

 


 

Obilježen Svjetski dan štednje

Povodom obilježavanja Svjetskog dana štednje učenici III-3 odjeljenja sa učiteljicom Ćeranić Zehraom su posjetili poslovnicu SBERBANK-e na Ilidži, gdje je za njih upriličen mali prijem. Tom prilikom smo razgovarali o raznim oblicima i važnostima štednje, saznali o radu banke, ...

Zahvaljujemo se gospodinu Salihu Burzi i ostalim uposlenicima banke na toploj dobrodošlici i druženju

(Tekst pripremila učiteljica Zehra Ćeranić) 

Sberbank 1 Sberbank 2 Sberbank 3 Sberbank 4 Sberbank 5

 


 

Posjeta Narodnom pozorištu

Povodom obilježavanja Dječije nedjelje i Dana učitelja, učenici trećih i petih razreda Treće osnovne škole Ilidža su posjetili Narodno pozorište. Učenici su pratili Koncert za djecu u organizaciji Sarajevske filharmonije. Na programu su bila popularna i poznata djela klasične muzike koja su djeca imala priliku čuti i u svakodnevnom životu: (J. Strauss II: Pizzicato polka po.449; G. Bizet: Uvertira iz opere „Carmne“; P.I. Čajkovski: Ruski ples iz baleta „Kreko oraščić“; J. Brahms: Mađarski ples br. 5; J. Strauss I: Radetzky marš; „Simfonija igračaka“ kompozitora Leopolda Mozarta ...

Uz klasičan sastav simfonijskog orkestra, određene dionice izvodile su se na igračkama poput čegrtaljke, pisaće mašine, dječije trube, kukavice... 

Koncert je održan u ponedjeljak 26.10.2015.godine u Narodnom pozorištu u Sarajevu u dva termina, i to u 12:00 i 14:00 sati. Koncertom je dirigovala Samra Gulamović, a program najavljivao i učenike animirao glumac Mario Drmač.

Pozoriste 1 Pozoriste 2  Pozoriste 4 Pozoriste 3 Pozoriste 5

 


 

 

Škola plus

Udruzenje za mlade "Youth Prosperity" u partnerstvu sa Trecom osnovnom skolom na Ilidzi implementira projekat pod nazivom "Škola plus" koji je podržan od strane općine Ilidže. 

Ideja cijelog projekta jeste implementirati program „Škola plus“  sa učenicima od prvog do četvrtog razreda. Program „Škola plus“ sastoji se od interaktivnih i kreativnih vannastavnih aktivnosti/radionica sa djecom. Cilj svake radionice jeste naučiti djecu pozitivnim vrijednostima iz različitih oblasti, a koje nisu (zbog plana i programa) uključene u klasični nastavni program. Svaka radionica biće provedena na, za djecu, veoma zanimljiv i kreativan način oslobađajući ih od pritiska postizanja ocjene i sličnih procjenjivačkih metoda koje se koriste u klasičnom podučavanju. 

Projekat "Škola plus" pokriva dvije tematske oblasti: ekologija i recikliranje, gdje ce učenici naučiti kako da prave različite ukrase i poklone od materijala koje bi inače bacili, kao što su papir, plastika i sl; druga oblast je bonton za djecu gdje će učenici imati priliku da se upoznaju sa pravilima lijepog ponašanja u različitim situacijama.

Udruženje za mlade „Youth Prosperity“ je osnovano u januaru 2012. Osnovna okupacija udruženja je bavljenje pitanjima mladih. U radu udruženja aktivno sudjeluju visokoobrazovani mladih ljudi, koji su svoja znanja stekli na fakultetima Univerziteta u Sarajevu, u poljima društvenih nauka (ekonomskih, političkih, socioloških) i tehničkih nauka. Svi članovi udruženja imaju ostvareno radno iskustvo u struci (u javnom i privatnom sektoru), što je posebno značajno kako bi se ostvario visok kvalitet predavanja i postigao puni efekat po realizaciji projekta.

Misija Udruženja za mlade „Youth Prosperity“ je kontinuirani rad na poboljšanju kvaliteta života i životnih uslova mladih na području Kantona Sarajevo, ali i šire zajednice, kroz brigu o njihovim potrebama, željama i vrijednostima, s ciljem razvoja civilnog društva i lokalne zajednice. Naša vizija je prosperitetna zajednica temeljena na aktivnom uključivanju mladih u društveni život zajednice.

Ispred Udruženja, radionice i aktivnosti sa djecom implementira Armina Silić.

Napomena: juče (20. oktobra) radionice smo radili sa učenicima drugog i četvrtog razreda, a danas (21. oktobra) sa učenicima I i III razreda.

Skola plus_2 Skola plus_3

Skola plus_1

 


 

Beko S.ketch Street Basketball 2015: Prijavljeno preko 200 učesnika iz 29 škola

Od  subotu 12.09.2015. do 16. 9.2015. godine održan je  "Beko S.ketch Street Basketball 2015“, peti turnir u “uličnoj košarci” za osnovce i srednjoškolce. Na turniru je učestvovalo preko 50 ekipa (više od 200 djece) iz 29 osnovih i srednjih škola. Marketing agencija B40, petu godinu za redom je organizovala projekat "Beko S.ketch Street Basketball “, turnir u “uličnoj košarci” za osnovce i srednjoškolce, a od ove godine pored Sarajeva, osnovci i srednjoškolci su se takmičili i u Banja Luci (26.-30.09.2015.) i Mostaru (10.-14.10.2015.). 
Svi učesnici su dobili poklone kompanija Beko, Happy, Privredne banke Sarajevo i MultiSole. Najbolje ekipe u sve tri konkurencije i ove godine su osvojile vrijedne nagrade, uređaje kompanije Beko, za svoje škole. 
Tokom svih pet dana takmičenja bio je postavljen i dječiji košarkaški teren, tako da su i oni najmlađi imali priliku da se zabave na platou BBI Centra. Za dobro raspoloženje, uz kvalitetnu muziku i simpatične komentare, i ove godine brinuo se DJ Nane. 
U pauzama između mečeva osnovci su imali priliku isprobati inovativnu edukativnu platformu, Osnovna.ba, koja pomaže učenicima viših razreda osnovnih škola da brže i bolje nauče, razumiju i savladaju gradivo.
Učenici naše škole Timur Krupalija, Dženan Bijedić, Rusmir Hamzić i Taha Viđen su dobili Diplomu za osvojeno 2. mjesto u konkurenciji do 9-og razreda. Za osvojeno drugo mjesto kao poklon su dobili Bekovu mikrovalnu pećnicu.

Beko turnir_1 Timur 2

 


 

Konkurs za najljepši likovni i literarni rad o temi „Kad si sretan“

konkurs

Vidi više o konkursu 

Predstava „Priče sa livade“ ponovo na sceni

Predstava Price sa livade opet na sceni

 

 

Price sa_livade_2 Price sa_livade_1

Price sa_livade_4  Price sa_livade_3Price sa_livade_5  Price sa_livade_6

U multimedijalnoj sali Općine Ilidža održana predstava  za učenike osnovnih škola

 

U utorak, 18.11.2014. godine učenici naše škole  u multimedijalnoj Sali Općine Ilidža prisustvovali predstavi „Priče starog tramvaja“ u izvedbi ALTTEATRA –studio lutkarstva Sarajevo. Grupa putujućih glumaca poziva na simuliranu i virtualnu vožnju starim tramvajem, otkrivajući tajne grada, govoreći o vremenima prošlim kao i onom budućem. Pozvani su svi oni koji vole da se smiju, pjevaju , maštaju, svi znatiželjni da saznaju kako je nekad bilo, ali i oni nestrpljivi koji žure da stignu u svoje sutra.

Predstava „Priče starog tramvaja“ namijenjena je svima, malima da se zabave i ponešto novo nauče o svom gradu, velikima da se podsjete svog djetinjstva zaboravljenog i ostavljenog u starim seharama. 


Price starog tramvaja

Price starog tramvaja 1Price starog tramvaja 2

 

Price starog tramvaja 4

XVIII Općinsko takmičenje učenika osnovnih škola Općine Ilidža iz informatike

 

U subotu, 28. marta 2015. godine sa početkom u 9:00 sati održano je XVIII Općinsko takmičenje učenika osnovnih škola Općine Ilidža iz informatike. Učešće na takmičenju su uzeli učenici 11 osnovnih škola. Takmičenje je bilo ekipno i svaku školu predstavljala je ekipa od po tri učenika. Ukupno je učestvovalo 33 učenika iz jedanaest škola sa područja Općine Ilidža. Pokrovitelj takmičenja je bio Općinski načelnik prof. Dr. Senaid Memić, a organizator ovog takmičenja je Služba za obrazovanje, kulturu, sport i informisanje Općine Ilidža. Na ovom takmičenju našu školu su predstavljali učenici IX-ih razreda Salković Adna, Bakaran Hamza i Ćatić Irvim. Učenike za ovo takmičenje pripremao je nastavnik informatike Šurković Elvir. Učenici naše škole na ovom takmičenju osvojili su 8. Mjesto.

Prvo mjesto na ovom takmičenju osvojila je ekipa IV-te osnovne škole iz Hrasnice, drugo mjesto osvojila je ekipa II-ge osnovne škole iz Hrasnice a treće mjesto osvojila je ekipa I-ve osnovne škole iz Ilidže. Diploma i prigodne nagrada za učenike pobjedničkih škola dodijelio je pomoćnik načeknika za obrazovanje gdin. Nuhanović Damir.

Informatika 1

Informatika 2

Informatika 3

 

Informatika 5

Informatika 7

Informatika 8

Informatika 10

Informatika 12

Informatika 16

Informatika 17

Informatika 18

Informatika 19

 

 

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com