.
 

 

Razredna nastava 


I-1 Kukić Dženana        I-2 Muhović Irma          I-3 Redžepagić Samija


KARIĆ VEZIRA - NASTAVNICA RAZREDNE NASTAVE

II-1 Karić Vezira             II-2 Vegara Meliha        II-3 Ramić Mera

TINJAK DIJANA  - NASTAVNICA RAZREDNE NASTAVE                JORDAMOVIĆ AMRA - NASTAVNICA RAZREDNE NASTAVE         HASIĆ NAFIJA - NASTAVNICA RAZREDNE NASTAVE

III-1 Tinjak Dijana                  III-2 Jordamović Amra        III-3 Hasić Nafija


                                     HAFIZOVIĆ VEKAZ - NASTAVNIK RAZREDNE NASTAVE

  IV-1 Burić Elvira                     IV-2 Hafizović Vekaz                IV-3 Kurtović Aida

 ČIČAK VILMA - ČLAN ŠKOLSKOG ODBORA              SMAJLOVIĆ BIDA - NASTAVNICA RAZREDNE NASTAVE                  Fatima Habota

  V-1 Čičak Vilma                V-2 Smajlović Bida                 IV-3 Habota Fatima

                                                    

                    

Predmetna nastava

Bosanski jezik

 

 

 

 

 

 

 Međuseljac Dževahira                         Šljivić Nermana            Šehić Elma                    


Engleski jezik

 

 

 

 

 

Hodžić Jasmina                  Saković-Čolović Azra                 Šoja Goran                     Neimarlija Nina


Njemački jezik


Jamaković Dženana                  Zejnilović Selma


Turski jezik 
                 

Ikanović Naida


Historija / Povijest
 


Biber Mediha                                 Bajramović Enisa     


Geografija / Zemljopis

 MUJKANOVIĆ MENSURA - PROFESORICA GEOGRAFIJE 

Smajić-Duraković Mensura

 

Matematika

 OSMANOVIĆ OSMAN - NASTAVNIK MATEMATIKE            GIGIĆ ADISA - NASTAVNICA MATEMATIKE

Osmanović Osman              Gigić Adisa      


Fizika

SULJIĆ ESAD - NASTAVNIK FIZIKE

    Suljić Esad                        


Biologija

IBRIČIĆ ZERINA - NASTAVNICA BIOLOGIJE

   Ibričić Zerina


Hemija / Kemija

  BAŠIĆ MIRSADA - NASTAVNICA KULTURE ŽIVLJENJA  

 Bašić Mirsada

 

Tehnička kultura                 Osnove tehnike

AHMIĆ OMER - NASTAVNIK TEHNIČKOG ODGOJA        

    Ahmić Omer                      Handžić Minela

 

Informatika

ŠURKOVIĆ ELVIR NASTAVNIK INFORMATIKE

   Šurković Elvir

 

Likovna kultura

HODŽIĆ SALEM - NASTAVNIK LIKOVNE KULTURE

   Hodžić Salem


Muzička/Glazbena kultura

KOVAČEVIĆ NIHADA - NASTAVNICA MUZIČKE KULTURE 

Kovačević Nihada


Tjelesni i zdravstveni odgoj / Sport

 

 
Pleh Aida

           

Vjeronauka

AGIĆ SEDINA - NASTAVNICA VJERONAUKE

    Agić Sedina                             Pirija Hafiza    


Društvo/Kultura/Religija 

                      

Bešlić Belma

 

Građansko obrazovanje


Bešlić Belma

 

 

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com