.
 

 

Razredna nastava

Rb

Prezime i ime

Razred

 

 1.  

Kukić Dženana

I-1 razred

 1.  

Muhović Irma

I-2 razred

 1.  

Redžepagić Samija

I-3 razred

 1.  

Karić Vezira

II-1 razred

 1.  

Vegara Meliha

II-12 razred

 1.  

Ramić Mera

II-3 razred

 1.  

Tinjak Dijana

III-1 razred

 1.  

Jordamović Amra

III-2 razred

 1.  

Hasić Nafija

III-3 razred

 1.  

Burić Elvira

IV-1 razred

 1.  

Hafizović Vekaz

IV-2 razred

 1.  

Masleša Bašalić Zulkida

IV-3 razred

 1.  

Čičak Vilma

V-1 razred

 1.  

Smajlović Bida

V-2 razred

 1.  

Habota Fatima

V-3razred

Predmetna nastava

 1.  

Šljivić Nermana

B/H/S jezik i književnost

 1.  

Šehić Elma

B/H/S jezik i književnost

 1.  

Međuseljac Dževahira

B/H/S jezik i književnost

 1.  

Engleski jezik

Hodžić Jasmina

 1.  

Engleski jezik

Saković-Čolović Azra

 1.  

Engleski jezik

Šoja Goram

 1.  

Engleski jezik

Fišo Emina

 1.  

Njemački jezik

Jamaković Dženana

 1.  

Njemački jezik

Zejnilović Selma

 1.  

Turski jezik

Ikanović Naida

 1.  

Historija/Povijest

Biber Mediha

 1.  

Historija/Povijest

Bajramović Enisa

 1.  

Geografija/Zemljopis

Smajić-Duraković Mensura

 1.  

Matematika

Osmanović Osman

 1.  

Matematika

Gigić Adisa

 1.  

Fizika

Suljić Esad

 1.  

Biologija

Ibričić Zerina

 1.  

Hemija/Kemija

Bašić Mirsada

 1.  

Kultura življenja

Bašić Mirsada

 1.  

Tehnička kultura

Ahmić Omer

 1.  

Osnove tehnike

Hadžić Aida

 1.  

Informatika

Šurković Elvir

 1.  

Likovna kultura

Hodžić Salem

 1.  

Muzička/Glazbena kultura

Kovačević Nihada

 1.  

Tjesni i zdravstveni odgoj/Sport

Pleh Aida

 1.  

Vjeronauka

Agić Sedina

 1.  

Vjeronauka

Pirija Hafiza

 1.  

Građansko obrazovanje

Muratović Selma

 1.  

Društvo/Kultura/Religija

Muratović Selma

 

 

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com