.
 

Raspored odjeljenskih starješina


RASPORED ODJELJENJSKIH STARJEŠINA U ŠKOLSKOJ 2017/18. GODINI

 

ODJELJENJSKE STRAJEŠINE

U ŠKOLSKOJ 2017/18. GODINI

 

RB

RAZRED

RAZREDNIK

I RAZREDI

1.

I-1

Kukić Dženana

2.

I-2

Muhović Irma

3.

I-3

Radžepagić Samija

II RAZREDI

4.

II-1

Karić Vezira

5.

II-2

Vegara Meliha

6.

II-3

Ramić Mera

III RAZREDI

7.

III-1

Tinjak Dijana

8.

III-2

Jordamović Amra

9.

III-3

Hasić Nafija

IV RAZREDI

10.

IV-1

Burić Elvira

11.

IV-2

Hafizović Vekaz

12.

IV-3

Kurtović Aida

V RAZREDI

13.

V-1

Čičak Vilma

14.

V-2

Smajlović Bida

15.

V-3

Habota Fatima

VI RAZREDI

16.

VI-1

Kovačević Nihada

17.

VI-2

Jamaković Dženana

18.

VI-3

Smajić-Duraković Mensura

VII RAZREDI

19.

VII-1

Hodžić Salem

20.

VII-2

Međuseljac Dževahira

21.

 VII-3

Hodžić Jasmina

VIII RAZREDI

22.

VIII-1

Šurković Elvir

23.

VIII-2

Pleh Aida

24.

VIII-3

Šljivić Nermana

IX RAZREDI

25.

IX-1

Agić Sedina

26.

IX-2

Osmanović Osman

 

 

  

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com