.
 

Pregled slobodnih aktivnosti

 

Raspored sekcija i vannastavnih aktivnosti za školsku 2017/18.

Rb.

Nastavnik

Termini

Dan u sedmici

 

I smjena

II smjena

 

1.

Agić Sedina

Arapsko pismo

11:30-12:30

12:30-13:30

petak

2.

Ahmić Omer

Građevinska sekcija 2h

12:25-13:10

11:30-12:15

utorak i četvrtak

3.

Burić Elvira

Ekološka sekcija

11:35-12:20

12:25-13:10

četvrtak

4.

Bajramović Enisa

Historijska sekcija

13:15-14:00

11:30-12:20

utorak

5.

Bešlić Belma

CIVITAS 2h

12:25-13:10

11:45-12:30

petak

6.

Čičak Vilma

Dramska sekcija

11:35-12:20

16:05-16:50

petak

7.

Habota Fatima

Dramska sekcija

11:35-12:20

16:05-16:50

petak

8.

Hasić Nafija

Recitatorska sekcija

11:35-12:20

13:40-13:25

utorak

9.

Hafizović Vekaz

Recitatorska sekcija

11:35-12:15

12:40-13:20

ponedjeljak

10.

Handžić Minela

Saobraćajno-tehnička sekcija 2h

12:25-13:10

11:35-12:20

ponedjeljak i srijeda

11.

Hodžić Salem

Likovna sekcija

13:15-14:00

11:30-12:15

utorak

12.

Ikanović Naida

Turski jezik kroz igru

11:35-12:20

11:35-12:20

utorak

13.

Ibričić Zerina

Prva pomoć

13:15-14:00

11:30-12:15

četvrtak

14.

Jordamović Amra

Literarna sekcija

11:30-12:20

12:40-13:25

četvrtak

15.

Karić Vezira

Recitatorska sekcija

11:35-12:20

17:05-17:50

srijeda

16.

Kovačević Nihada

Hor i orkestar 2h

13:15-14:00

17:45-18:30

Ponedjeljak i petak

17.

Kukić Dženana, Muhović Irma, Redžepagić Samija

Vannastavne aktivnosti

13:10-14:00

17:45-18:30

ponedjeljak i petak

18.

Međuseljac Dževahira

Dramska sekcija

13:15-14:00

11:40-12:25

utorak

19.

Pleh Aida

Odbojka, košarka, atletika

 

11:30-12:15

četvrtak

20.

Ramić Mera

Novinarska sekcija

11:30-12:15

16:15-17:00

srijeda

21.

Sadiković Dalila

Literarna sekcija

11:35-12:20

12:25-13:10

petak

22.

Smajić-Duraković Mensura

Geografska sekcija

13:10-14:00

11:40-12:25

četvrtak

23.

Smajlović Bida

Novinarska sekcija

11:35-12:20

16:05-16:50

petak

24.

Šehić Elma

Recitatorska sekcija

13:20-14:05

11:35-12:20

utorak i petak

25.

Šljivić Nermana

Literarna sekcija

12:20-13:05

11:40-12:25

petak

26.

Tinjak Dijana

Likovna sekcija

11:35-12:20

12:25-13:10

srijeda

27.

Vegara Meliha

Dramska sekcija

11:35-12:20

12:30-13:15

srijeda

 

 

 

 

AKTIV PRVOG RAZREDA (TERMINI VANNASTAVNIH AKTIVNOSTI)

Učiteljica

Termini

Dan u sedmici

 

I smjena

II smjena

 

Dženana Kukić

10:45-11:30

16:15-17:00

četvrtak

Irma Muhović

10:45-11:30

16:15-17:00

utorak

Samija Redžepagić

10:45-11:30

16:15-17:00

petak

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com