.
 

Raspored nastave


Nastava u školskoj 2017/18. godini je organizovana u okviru 12 odjeljenja od I do IV razreda, te 14 odjeljenja od V do IX razreda.

Rad je organizovan u dvije smjene.  U jednoj smjevi su učenici svih nižih razreda od I do IV, a u drugoj smjeni su učenici od V do IX razreda.  

Smjene se mijenjaju sedmično.

Kada su učenici od I do IV razreda u prvoj smjeni nastava počinje u 8:00 sati a završava u 12:20 sati. Druga smjena za učenike od V do IX razreda počinje u 12:30 a završava u 17:40 sati. 

Kada su učenici od V do IX razreda u prvoj smjeni nastava počinje u 8:00 sati a završava u 13:10 sati. Druga smjena za učenike od I do IV razreda počinje u 13:30 a završava u 17:50 sati. 

U školi  je organizovana nastava za predškolsko obrazovanje.

Trajanje nastave u školskoj 2017/18. godini

Prvo polugodište:

Početak školske 2017/18. godine - 01.09.2017. / Završetak  nastave u I polugodištu - 29.12. 2017.

01., 02., januara 2018. godine Novogodišnji praznici

Zimski raspust: Početak zimskog raspusta  - 03.01. 2018. / Završetak zimskog raspusta - 28.01. 2018.

Početak redovne nastave u II polugodištu 29.01. 2018. godine

Završetak redovne nastave za učenike I i IX razreda osnovnh škola je 11.06.2018.

Drugo polugodište:

Početak redovne nastave u II polugodištu - 29.01. 2018.godine  / Završetak redovne nastave u II polugodištu- 20.06.2018. godine 

Godišnji odmor za nastavno osoblje: 02.07.2018. – 21.08.2018.

Školski kalendar 2017/18. godine

Prilog školskom kalendaru 2017/18. godine

 

 


 

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com