.
 

Biblioteka

Radno vrijeme školske bibliteke u školskoj 2017/18. godini 

Spisak naslova obavezne školske lektire za školsku 2017/18. godinu

Spisak udžbenika od I do IX razreda koji će se koristiti u školskoj 2017/18. godini

Kratak opis o radu školske biblioteke

Škola je nakon rata, školske 1997/98. godine adaptirana sredstvima Republike San Marina i Norveške narodne pomoći. Adaptacijom škole, školska  biblioteka je vraćena u svoje prijeratne prostore, koji su tokom agresije bili zapaljeni, a knjižni fond skoro u cjelosti uništen. Nakon rata u biblioteci su pronađene i sačuvane 94 knjige,koje danas služe kao arhiva i biljeg jednog vremena.

biblioteka s1 biblioteka s2

Prostor biblioteke

Biblioteka je smještena u prizemlju koje se nalazi na lijevom krilu škole, na zapadnoj strani. Sastoji se od dvije prostorije koje su međusobno povezane i čine cjelinu ukupne površine oko 60m². Biblioteka je opremljena jednostranim i dvostranim policama za smještaj knjižnog fonda. 

U biblioteci se nalazi i neophodna tehnička oprema: dva računara,foto-kopir aparat,video rekorder,TV,CD plejer,DVD recoreder,video kamera,digitalni foto aparat, digitalna kamera, laminator, uređaj za uvezivanje materijala,školski razglas i sl..

 biblioteka s4  biblioteka s5 photocopy  biblioteka s6_autio_video

Fond biblioteke

Poslije rata u biblioteci su se nalazili uglavnom udžbenici za učenike od I do VIII razreda, koji su dijeljeni učenicima na korištenje tokom školske godine. Na kraju školske godine, učenici su vraćali udžbenike u biblioteku, kako bi ih sljedeće godine mogli koristiti drugi učenici. U prometu je bilo oko     10 000 primjeraka školskih udžbenika koji su zbog dotrajalosti i promjena nastavnih planova i programa, uglavnom otpisani i stavljeni van upotrebe.

Danas biblioteka posjeduje fond od 8218 knjižnih jedinica koje su uvedene u inventar biblioteke, obrađene prema UDK i smještena na police.

 biblioteka s3biblioteka s7  

 

Većinu knjižnog fonda čine knjige obavezne školske lektire od I do IX razreda. Većina naslova koji su predviđeni kao obavezni naslovi za obradu lektire su nabavljeni.

Čestim promjenama Nastavnog plana i programa dolazilo je i do promjena naslova obavezne lektire što je pričinjavalo, a i danas čini, dodatan problem u nabavci obavezne školske lektire. Uglavnom svaki naslov obavezne lektire broji od 5 do 30 komada knjiga. Pored naslova obavezne školske lektire biblioteka posjeduje i fond knjiga koju koriste nastavnici i učitelji. To je fond stručne literature i to su knjige iz oblasti pedagogije, psihologije, metodike i pojedinih grana nauke, biologije, historije, fizike, jezika i drugih oblasti.

 U bibliotečkom fondu nalazi se i referensna literatura: rječnici, enciklopedije, atlasi i dr.

biblioteka s8biblioteka s9

Većina ove literature nabavljena je iz vlastitih sredstava-kupovinom, a jedan dio smo dobili kao poklon Općine Ilidža, Prosvjetno pedagoškog zavoda Sarajevo, Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo i kao poklon učenika škole kroz akcije „Darujmo knjigu školskoj biblioteci“.

Fond biblioteke je u relativno dobrom stanju iako postoji problem koji je prisutan pri korištenju knjiga. Na kraju školske godine, kada se radi revizija knjižnog fonda, uočeno je da se jedan dio knjižnog fonda nije vratio u prostor biblioteke zbog neodgovornog odnosa učenika prema knjizi, drugi problem je nedovoljno čuvanje knjiga (šaranje, kidanje listova i dr.), a treći je i loš povez knjiga, pa su knjige i podložne ovakvom vidu uništavanja.

U biblioteci, pored monografskih, postoje i serijske publikacije za učenike i nastavnike. Učenici imaju priliku da čitaju sedam  časopisa koji su namijenjeni svim korisnicima od I do VIII razreda.

-Za učenike od I do IV razreda: Vesela sveska II i III,Vesela sveska IV i V (Sveznalica), Vesela pčelica, Palčić i Kolibrić, EU Kids

-Za učenike od V do IX razreda: Male novine i Pet plus 

To su časopisi za djecu koji izlaze mjesečno. Napravljena su godišta za sve ove časopise od 1998. do 2017. godine.

Nastavnici naše škole redovno primaju slijedeće časopise: Naša škola, Didaktički putokazi i Fondeko, Vizija

Korisnici biblioteke

Biblioteka korisnici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenici su najbrojniji korisnici ove biblioteke. Svi učenici su  upisani u imenik učenika, otvoren je karton za svakog učenika i izdata legitimacija čitaoca. Ove godine u školskoj biblioteci je učlanjeno i aktivno koristi usluge školske biblioteke 606 učenika.

Članovi biblioteke su i svi uposlenici škole, pojedini roditelji naših učenika,  nastavnici i učenici iz drugih škola kao i građanstvo koje mjestom stanovanja gravitira blizu škole.

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com